Educació i Infància

Imatge portada
Image
Ensenyament

El Departament d'Educació i Infància de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat  té com a finalitat l’atenció de les necessitats i els interessos educatius de la població, prioritàriament les dels infants i adolescents. Els principals reptes en l’actualitat són:

  • Afavorir l’equitat educativa en l’accés a les oportunitats i als recursos d’aprenentatge.
  • Donar valor educatiu a tots els espais i a tots els temps vitals. És a dir s’educa al llarg de tota la vida i en tots els entorns de la comunitat, tot potenciant aprenentatges inclusius, flexibles, vivencials, creatius i que generin autonomia entre les persones i el desenvolupament dels propis talents. Creiem en l’estimulació d’aquelles competències que permeten anar per a la vida.

Per a que això sigui possible és imprescindible obrir la mirada cap al treball transversal i en xarxa de totes les persones d’aquesta comunitat, tot mantenint a les famílies i els centres educatius com nucli indispensable d’aquest procés educatiu. És per aquest motiu que des de l'any 2012 estem treballant a través del projecte de Xarxa Socioeducativa d'Infància i Adolescència - Pla Educatiu d'Entorn.

Horari d'atenció:

Del 3 de juliol al 15 de setembre (inclosos), de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.30 h. 

Fitxa tècnica