Xarxa socioeducativa d'infància i d'adolescència-Pla educatiu d'entorn

logos xarxa-pee

Què és la Xarxa Socioeducativa-PEE?

Es un espai de comunicació i relació dels agents vinculats a la infància, l’adolescència i les seves famílies per identificar col·lectivament les necessitats d’aquests, i generar respostes compartides aprofitant tots els recursos i agents disponibles.

La Xarxa Socioeducativa d’Olesa de Montserrat es defineix a partir de la proposta teòrica de les Xarxes socioeducatives locals: formes d’organització flexibles i alternatives als tradicionals organigrames jeràrquics i que tenen la capacitat d’integrar diferents actors socioeducatius en un pla d’igualtat, units per l’interès comú: compartir l’anàlisi de les necessitats i coordinar l’acció socioeducativa de manera integral i coherent amb la realitat del municipi.

Objectius de la Xarxa-PEE

Millorar la qualitat de vida de la infància, l’adolescència i les seves famílies donant resposta a la contínua transformació de les seves necessitats, a través d’una estructura organitzativa que promou:

 • La incorporació de tots aquells agents vinculats a la infància, l’adolescència i les seves famílies.
 • La identificació de les necessitats canviants de la infància, l’adolescència i les seves famílies.
 • La coordinació d’accions i projectes.
 • Facilitar el coneixement mutu dels agents implicats i la generació i aprofitament de sinèrgies.

Posar en valor i difondre les diferents iniciatives de treball integrat i les experiències municipals de col·laboració entre les diverses regidories, escoles, entitats i professionals.

Quines línies de treball té?

El treball es vehicula en dos nivells:

 • Grups de treball estables que van generant projectes nous.
 • Projectes creats a partir de la detecció de necessitats i que generen grups de treball puntuals.

Els  7 àmbits de treball de la Xarxa-PEE són:

 • Àmbit Petita infància 
 • Àmbit Adolescència 
 • Àmbit Protecció 
 • Àmbit Família 
 • Àmbit Lleure i esport 
 • Àmbit Èxit escolar 
 • Àmbit Salut 

Agents adherits i vinculats

Departaments i Serveis  Municipals:

 1. CAIA. Centre d’Atenció a la Infància i la Adolescència ( El Setrill, BariiJove)
 2. Cabalbaix. Pla supramunicipal sobre drogues i comportaments de risc
 3. Departament de Benestar Social 
 4. Departament de cultura i festes
 5. Departament de Diversitat
 6. Departament d’ensenyament
 7. Departament d’Esports
 8. Departament de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+ 
 9. Departament De joventut
 10. Departament de Salut Pública
 11. Departament de Seguretat Ciutadana
 12. Departament de Participació Ciutadana
 13. Departament de Promoció Economica.
 14. Servei de Mediació 
 15. Servei de Teràpia familiar 

Centres Educatius:

Altres Serveis d’educació, Cultura, Salut Benestar:

 • Biblioteca Santa Oliva 
 • CAP.  Centre d’atenció primària D’Olesa de Montserrat 
 • CDIAP Martorell; centre d’Estimulació i atenció primerenca
 • CSMIJ Martorell. Centre de Salut Mental Infantíl i Juvenil
 • EAP B-26, equip d’atenció psicològic. Servei Educatiu Baix Llobregat VII
 • ELIC; Assessora llengua, interculturalitat i cohesió social. Servei Educatiu Baix Llobregat VII

Entitats i Associacions:

 • Associació Santa Oliva per la Inclusió
 • Creu Roja 
 • Associació Sardanista 
 • Futbol Sala Olesa
 • AFA Llar d’infant la Baldufa 
 • AMPA Escola Josep Ferrà i esteva
 • AMPA  Escola MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
 • AFA ESCOLA PUIGVENTÓS
 • AMPA ESCOLA SANT BERNAT
 • AMPA ESCOLA POVILL
 • AMPA ESCOLÀPIES OLESA
 • AMPA INSTITUT CREU DE SABA
 • AMPA INSTITUT DANIEL BLANXART I PEDRALS

Com s'organitza la Xarxa-PEE?

Infografia estructura Xarxa socioeducativa-PEE

La Xarxa Socioeducativa s’organitza a través de:

Comissió política

 • Funció: determinar unes directrius i uns eixos de treball a desenvolupar amb la ciutadania.
 • Composició: Alcaldia i les Regidories vinculades als àmbits vinculats amb infància i adolescència.
 • Periodicitat: Es reuneix 1 vegada a l’any.

Grup motor

 • Funció: és l’encarregat de liderar i coordinar les accions que es duen a terme a la Xarxa d’Infància i Adolescència del municipi a partir dels eixos de treball i les propostes de la comissió política.
 • Composició: serveis socials, ensenyament, joventut, esports, sanitat i consum, ensenyament, un representant de les AMPA i un representant dels centres escolars.
 • Periodicitat: 5 trobades anuals presencials repartides en reunions trimestrals de coordinació amb el grup ampli (Grup Motor) o reduït (Grup operatiu). 

Grup operatiu

 • Funció: és l’encarregada de realitzar la secretaria tècnica de la Xarxa. Planificació d’accions, seguiment i avaluació d’aquestes. Preparació i execució del Plenari anual (rendiment de comptes de la Xarxa). 
 • Composició: integra agents de serveis socials, ensenyament i tècnica LIC del Departament d’Ensenyament.
 • Periodicitat: 5 trobades anuals presencials repartides en reunions trimestrals de coordinació amb el grup ampli (Grup Motor) o reduït (Grup operatiu).

Plenari de la Xarxa

 • Funció: Revisar i aprovar totes les accions concretes que desenvolupen els grups de treball, i consensuar les accions per al curs vinent. Aquest Plenari, també actua com a comissió representativa - institucional del Pla educatiu d’entorn. En aquest sentit, una de les funcions del plenari és consensuar i aprovar anualment el pla i la memòria d’actuacions i fer el seguiment i avaluació del projecte.
 • Composició: Tots els membres adherits a la Xarxa. 61 Agents: 10 centres educatius, 8 departaments Ajuntament, 4 serveis externs a Ajuntament (prestació de servei vinculada a benestar social), 3 entitats (esportives i culturals), 3 serveis de salut (municipal + comarcal).
 • Periodicitat: Es reuneix 1 vegada a l’any.

Grups de treball

 • Funció: materialitzar en forma de projectes, actuacions o protocols les accions de la Xarxa. 
 • Composició: Qualsevol membre del Plenari de la Xarxa vinculat als temes que desenvolupa cada grup de treball.
 • Peridiocitat: Flexible i diversa en funció de la dinàmica de cada grup.

Història i trajectòria

Infografia Evolucio Xarxa 2023

 

La Xarxa socioeducativa d’Olesa de Montserrat es va aprovar per Ple municipal l'any  2012, des d'aleshores ha passat per diferents etapes. El 2016-2017, la Xarxa es va fusionar el Pla educatiu d’entorn del departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 

Gràcies al treball en Xarxa: 

 • S’ha consolidat com una nova manera de fer i de pensar (mètode de treball compartit) en l’entorn de les necessitats i els reptes socioeducatius que afecten les institucions, serveis, entitats i professionals de l’educació i l’acció social d’Olesa de Montserrat.
 • Ha permès iniciar un treball de replantejament dels límits que trobem en la nostra acció diària i quines vies alternatives hem començat a proposar (projectes, protocols, programes transversals...) per a seguir complint els objectius plantejats.
 • Ha facilitat la coneixença i el reconeixement professional de cada equip. Perseguim objectius comuns i és imprescindible la tasca coordinada que faciliti compartir dubtes, reptes i estratègies; tot sumant esforços i creativitats per tal d’oferir una atenció i acompanyament familiar de qualitat.
 • Hem generat un sentiment de pertinença i un vincle entre els agents i amb la xarxa.

Projectes i actuacions

 

 

Projectes  impulsats en el marc de la Xarxa  des de l’any 2012: 

 • Casal jove d’estiu 
 • PFI NEE-Comerç 
 • Avancem, som pares i mares 
 • Pis per joves en risc d’exclusió social 
 • Patis Oberts 
 • Colònies Socials 
 • Teràpia familiar 
 • Reforç escolar (Càritas i Tallers d’estudi assistit)
 • Educaentorn 
 • Club de Lectura 
 • Serveis d’atenció a la petita infància
 • Cafè en família 
 • Plataforma Legiland 
 • Projecte Lècxit 
 • Setmana de la lectura 
 • Projecte Musicària 
 • Cicle de xerrades per a famílies 
 • Tarda Esportiva
 • Circuit esportiu escolar
 • Jornades esportives per cursos i intercentres (Seminari mestres EF)
 • Jugar i llegir (Casal Cívic)
 • Centre Obert d’atenció a la infància i l’adolescència
 • Projecte TEU
 • Programa TET
 • Grups de joves i dones (Cabalbaix
 • Espai de Joc 
 • Estiu Jove 
 • Projecte “Xarxa de voluntariat” 
 • Projecte Desmarca’t
 • Educadors familiars 
 • Acompanyament a la vida adulta per a joves amb Necessitats Educatives Especials
 • Grup de suport a les relacions familiars (adolescents)
 • Tallers Robòtica
 • Taller de Dramàtics
 • Jocs a les Places
 • TSAE a l’estiu
 • Tallers mirada estràbica
 • Taller de suport escolar: Connecta’t
 • Contes per la petita infància 
 • Tallers Escriptura
 • Activitats en família de descoberta  de l’entorn natural i urbà 
 • Cercles de Criança
 • Jocs de Taula a la piscina

Protocols i manuals d’actuació elaborats:

 • Protocol i manual d’actuació davant el maltractament infantil i juvenil 
 • Revisió del protocol d’absentisme escolar i elaboració de manual. 
 • Manual i circuit d’intervenció per al i projecte Avancem, som pares mares. 
 • Manual d’assistència a la llar d’infants en situacions de malaltia.

Campanyes de sensibilització realitzades fruit del treball en Xarxa:

 • Maltractament infantil 
 • Oci nocturn i consum responsable 
 • Joguines no sexistes 
 • Gust per la lectura 
 • Alimentació en la petita infància 
 • Amb els cinc sentits: prevenció sobre l’ús de pantalles
 • Caminem junts: campanya de sensibilització educativa 0-6