Comissions informatives

Tenen per funció l'estudi, l'informe o consulta de les qüestions que han d'estar sotmeses a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actuï amb competències delegades. Estan representades per un membre de cada grup polític municipal, aplica-s'hi el sistema de vot ponderat.

Comissió Informativa d'Economia i Serveis Centrals

President: 

Jordi Parent Beltran

Vocals:

 • PSC: Lourdes García Vila (suplent Montserrat Velasco Rodríguez)
 • Bloc Olesà-CUP: Ivan Carreira Picamal (suplent Jordi Martñinez Vallmitjana)
 • ERC: Santiago Gallardo Canellas (suplent Raül Asensio Gonzàlez)
 • Junts per Olesa: Domènec Paloma Sancho (suplent Ferran Cerdeira Casals)
 • PP: Jessica Fernández Dalmases
 • Olesa Oberta: Samuel Torondel
 • Ciutadans: Olga Vanesa carrasco Rodríguez

Creació i composició Comissió informativa d'Economia i Serveis Centrals-Juliol 2023

 

Comissió Informativa de Serveis a la Persona

President: 

Jordi Parent Beltran

Vocals:

 • PSC: Fernando D. Vicente Benetti  (Suplent: Zully Pérez Castilla)
 • Bloc Olesà-CUP: Laia Montes Porta (Suplent: Emma Duran Pujol)
 • ERC: Anna Valero Molet (Suplent: Santiago Gallardo Cañellas)
 • Junts per Olesa: Domènec Paloma Sancho (Suplent: Ferran Cerdeira Casals)
 • PP: Jessica Fernández Dalmases
 • Olesa Oberta: Samuel Rodríguez Torondel
 • Ciutadans: Olga Vanesa Carrasco Rodríguez

Creació i composició Comissió informativa de Serveis a la Persona-Juliol 2023

Comissió Informativa d'Urbanisme i Espais Públics

President: 

Jordi Parent Beltran

Vocals:

 • PSC: Carlos Fernández Ruiz Suplent: Cristian Mesa García
 • Bloc Olesà-CUP: Ivan Carreira Picamal Suplent: Marc Serradó Mestres
 • ERC: Raül Asensio Gonzàlez Suplent: Anna M. Valero Molet
 • Junts per Olesa: Ferran Cerdeira Casals Suplent: Domènec Paloma Sancho
 • PP: Jessica Fernández Dalmases
 • Olesa Oberta: Samuel Rodríguez Torondel
 • Ciutadans: Olga Vanesa Carrasco Rodríguez

Creació i composició Comissió informativa d'Urbanisme i Espais públics-Juliol 2023

 

Comissió Informativa del Codi de Conducta:

President: 

Jordi Parent Beltran

Vocals:

 • PSC: Fernando D. Vicente Benetti Suplent: Carlos Fernández Ruiz
 • Bloc Olesà-CUP: Marc Serradó Mestres Suplent: Jordi Martínez Vallmitjana
 • ERC: Santiago Gallardo Cañellas Suplent: Raül Asensio Gonzàlez
 • Junts per Olesa: Domènec Paloma Sancho Suplent: Ferran Cerdeira Casals
 • PP: Jessica Fernández Dalmases
 • Olesa Oberta: Samuel Rodríguez Torondel
 • Ciutadans: Olga Vanesa Carrasco Rodríguez

Composició Comissió del Codi de Conducta dels càrrecs electes-Juliol 2023

Junta de portaveus

La junta de portaveus està integrada pels regidors i regidores portaveus dels grups municipals, i es reuneix sota la presidència de l'alcalde, o regidor en qui delegui.

La junta de portaveus es crea amb la finalitat que sigui el fòrum adient per al debat entre les diferents forces polítiques representades, de les qüestions de caràcter municipal que hagin de ser sotmeses a la consideració de qualsevol òrgan o siguin rellevants per a la vida municipal.

Composició de la Junta de Portaveus:

President: 

Jordi Parent Beltran

Vocals:

 • PSC: Fernando D. Vicente Benetti Suplent: Carlos Fernández Ruiz
 • Bloc Olesà–CUP: Marc Serradó Mestres Suplent: Jordi Martínez Vallmitjana
 • ERC: Raül Asensio Gonzàlez Suplent: Anna Valero Molet
 • Junts per Olesa: Domènec Paloma Sancho Suplent: Ferran Cerdeira Casals
 • PP: Jessica Fernández Dalmases
 • Olesa Oberta: Samuel Rodríguez Torondel
 • Ciutadans: Olga Vanesa Carrasco Rodríguez

Creació i composició Comissió de la Junta de Portaveus-Juliol 2023