Medi ambient

Imatge portada
Image
Llac del Parc Municipal

En aquest àmbit s’hi exposen l’estat dels diferents elements ambientals com l’aire i l’atmosfera, l’aigua, el sòl, la terra, els paisatges i els espais naturals, la diversitat biològica i els seus components. També la interacció entre aquests elements i els factors ambientals com substàncies, energia, soroll, radiacions o residus, emissions, abocaments i altres alliberaments al medi ambient, que afectin o puguin afectar els elements d'aquest.

D’acord amb el que s’estableix a la legislació estatal i autonòmica, els municipis tenen competència en diverses matèries. De totes, correspon al Departament de Medi Ambient, depenent de la Regidoria d’Espai Públics i Medi Natural, les següents actuacions principals:

 • Neteja viària.
 • Recollida de residus i gestió dels residus sòlids urbans.
 • Protecció i millora del Medi ambient.
 • Control, inspecció i supervisió de la qualitat ambiental (contaminació acústica i contaminació atmosfèrica).
  • Inspecció de les queixes per possibles incompliments de la normativa de contaminació acústica.
  • Gestió del control puntual de la qualitat de l’aire al municipi.
 • Manteniment i conservació de les infraestructures i equipaments ambientals:
  • Camins
  • Zones d’esbarjo (barbacoes de l’Areny del Molí)
  • Fonts al medi natural
  • Horts municipals
  • Zones verdes no urbanitzades
 • Evacuació i tractament d’aigües residuals de la urbanització d’Oasi.
 • Col·laboració en actuacions de protecció civil, emergències al medi natural, prevenció i extinció d’incendis.
 • Informació, educació i sensibilització ambiental. Campanyes ambientals i rutes guiades d’interès ambiental.
 • Servei d’atenció ciutadana, recepció i resposta a consultes o suggeriments en temes ambientals.
 • Recollida d’animals domèstics abandonats i perduts.
 • Gestió de colònies de gats urbans.
 • Seguiment de problemàtiques amb animals domèstics.
 • Seguiment de problemàtiques amb fauna salvatge.