08/09/23

Olesa es forma sobre els drets i deures que ofereix la Llei de la Igualtat i No Discriminació

La Generalitat va presentar l'Oficina per la No Discriminació en una xerrada on es van analitzar diferents exemples de discriminació i les opcions que s'ofereixen per defensar els drets de les víctimes.

Image
Sessió informativa sobre la Llei d'Igualtat i No Discriminació

El Saló de Plens de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat va acollir una sessió informativa per informar a la ciutadania sobre la Llei 19/2020. L’acte va ser conduït per Leo Márquez, formador del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. Aquesta pretén salvaguardar el dret a la igualtat i erradicar tota forma de discriminació, estableix un marc legal per combatre els prejudicis i les desigualtats que afecten les persones per motius com l'origen, el gènere, la raça, l'edat, o altres molts factors.

A la formació, Márquez va acostar als assistents els conceptes d’estereotip, prejudici i discriminació i va donar a conèixer els diferents tipus de discriminació que penalitza la Llei 19/2020. L’Oficina per la No Discriminació de la Generalitat de Catalunya és l’encarregada de rebre les denúncies i fer acompanyament a les víctimes, així com de valorar el procediment a seguir per donar resposta a la situació de discriminació: sancions, processos de mediació, etc. Tot i això, el formador va concretar que l’objectiu de la llei no és només aplicar sancions sinó transformar la societat per prevenir i evitar situacions de discriminació futures. Segons Márquez, “aquests objectius es poden aconseguir a partir de processos com la formació o la mediació”. 

Hi ha moltes maneres en què una persona pot esdevenir víctima d’una discriminació: racisme, LGTBIQfòbia, masclisme, aporofòbia... En la sessió informativa, els assistents van aprendre que, tant si s’és víctima com si s’és coneixedor d’una discriminació, qualsevol persona pot informar-se per posar una denúncia. A més, les administracions públiques no només tenen el deure de no discriminar, sinó també de denunciar les discriminacions de les quals són coneixedores.

La Generalitat de Catalunya ha facilitat una pàgina web per recollir tota la informació per poder demanar cita a l’Oficina de la No Discriminació o per posar una denuncia. Trobareu l’enllaç a aquest web a sota, a l’apartat d’enllaços d’interès.