07/11/23

L’Ajuntament d’Olesa fa treballs de manteniment de franges perimetrals a les urbanitzacions

L’objectiu és millorar la seguretat de persones, habitatges i infraestructures i disminuir el risc de propagació d’incendis.

Image
Camí de les Pujades

L’Ajuntament d’Olesa farà els treballs de manteniment de les franges perimetrals a les diferents urbanitzacions del municipi i també de tala d’arbres amb l’objectiu de prevenir la propagació de les flames en cas de declarar-se un incendi forestal.

Olesa té un Programa d'infraestructures territorials de prevenció d'incendis forestals (PPI). Aquest document recull tota una sèrie d’accions de manteniment dels elements inventariats de la xarxa d’infraestructures forestals com poden ser camins, hidrants, marges perimetrals, etc...com explica el cap Tècnic del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olesa, Martí Figueres.

Audio file

Els Plans es revisen i actualitzen amb una periodicitat de 6 anys i el seu contingut es consensua amb l’ajuntament i l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) d’Olesa. 

A més Olesa disposa d’un Pla de Prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions, a les parcel·les de titularitat municipal i també a les zones verdes de nuclis de població. Aquest pla inclou el projecte executiu sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i l’estat del sotabosc a la franja perimetral de les urbanitzacions i altres nuclis de població situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta. 

Enguany l’Ajuntament ha contractat l’obra de manteniment de franges forestals i, a més, de tala d’arbres que suposin un risc, ja sigui per malaltia de l’arbre, o per risc amb les arrels en algunes infraestructures. “La tala no es fa de manera indiscriminada, sinó que el projecte preveu una sèrie de mesures específiques segons el tipus de parcel·la, les espècies arbustives, etc” com explica Figueres.

Audio file

Aquest contracte és plurianual i va des de l’octubre de 2023 al setembre de 2026 per un import total de més de 60 mil euros. Ara es farà la neteja de la franja de la urbanització de Ribes Blaves i a principis d’any és previst fer la de l’Oasis i Les Llumbreres.