25/09/23

L'Ajuntament es reuneix amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca del Baix Llobregat Nord

L’Ajuntament d’Olesa s’ha reunit amb la PAH del Baix Llobregat Nord per tractar de la situació de vulnerabilitat que pateixen moltes famílies amb dificultats per accedir a l’habitatge i les actuacions que s’estan fent a nivell municipal.

Image
El regidor Marc Serradó es reuneix amb la PAH del Baix Llobregat Nord

Aquesta ha estat la primera reunió entre el nou equip de govern i representants de la PAH al Baix Llobregat Nord. Marc Serradó, primer tinent d’alcalde i regidor d’Habitatge ha explicat que  l’Ajuntament d’Olesa continuarà treballant i col·laborant amb la Plataforma amb la voluntat de seguir col·laborant en totes aquelles línies d’ajut a l’habitatge.

Audio file

Entre els principals aspectes tractats a la reunió es van recordar accions que fa l’Ajuntament d’Olesa en matèria d’habitatge, de lloguer, ajuts per a la rehabilitació; i la PAH va explicar l’increment dels casos d’emergència habitacional, la situació de vulnerabilitat que viuen els afectats.

Audio file

Olesa està inclosa com a zona de mercat d’habitatge tens a Catalunya, i tot i que és competència de la Generalitat i del Govern central, Serradó va destacar que des de l’Ajuntament es veu la necessitat d’habitatge de lloguer social que hi ha i per aquest motiu s’ha fet la cessió d’un solar al carrer d’Indústria a una cooperativa d’habitatge per a construir 28 habitatges de lloguer assequible, amb una reserva mínima del 25% per a joves i 25% per a gent gran. 

Audio file

En aquest sentit des de l’Ajuntament d’Olesa s’ha dut a terme diferents iniciatives com aprovar per Ple una moció en nom de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca del Baix Llobregat (PAH) per instar a les institucions supramunicipals a fer els canvis legals per a la conversió de la SAREB, coneguda com a “banc dolent”, en un instrument per garantir el dret a l’habitatge; o la publicació de diferents convocatòries de borsa de lloguer social per animar als propietaris de pisos buits a posar-los a la borsa de lloguer social a canvi d’ajuts econòmics. 

Des de l’Oficina Local d’Habitatge es treballa per atendre les necessitats de la ciutadania en matèria d’habitatge com subvencions per al pagament de lloguer, ajuts per a llogaters del parc públic de la Generalitat, adjudicació de pisos municipals mitjançant un contracte de lloguerinscripció al registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial, cèdules d’habitabilitat o ajuts econòmics d’urgència per pagar deutes de quotes d’amortització hipotecàries o d’accés a un nou habitatge, o per al foment de la rehabilitació d’habitatges i d’edificis; entre d’altres. 

Podeu contactar amb l'Oficina Local d'Habitatge (OLH) d'Olesa de Montserrat al mail habitatge@olesademontserrat.cat o al telèfon 93 778 00 50.