25/10/21

Fins dia 30 de novembre es pot demanar l'ajut per a la cessió de pisos a la Borsa de Lloguer

Els propietaris d'habitatges buïts a Olesa que els vulguin posar de lloguer a través de l'Oficina Local d'Habitatge tenen fins el dia 30 de novembre per a presentar les sol·licituds. Els propietaris tenen ajuts econòmics. L'objectiu és tenir una borsa d'habitatges de lloguer amb preus per sota de mercat i amb la garantia de l'administració pública. 

Image
Cartell Borsa d'habitatges de lloguer

La regidoria d'habitatge de l'Ajuntament, a través de l'Oficina Local d'Habitatge d'Olesa, impulsa la Xarxa de mediació per al lloguer social que consisteix en un sistema de mediació en el mercat immobiliari per tal d'incrementar l'oferta de lloguer a preus moderats i, al mateix temps, mobilitzar el parc de pisos desocupats. Aquesta xarxa es nodreix d'habitatges nous o de segona mà que estan buits i es posen al mercat mitjançant la gestió de les borses d'habitatge. 

La borsa d'habitatge s'adreça a tots aquells propietaris de pisos desocupats que es trobin en bones condicions, tot i que no tinguin cèdula d'habitabilitat, certificat energètic o, fins i tot en aquells en què caldria fer algunes obres de caràcter menor com ara canviar piques, portes, aixetes o persianes defectuoses. Aquestes obres són subvencionables per part de l'Ajuntament així com també les despeses per fer front a l'alta de subministraments, la cèdula d'habitabilitat i el certificat energètic, actualment imprescindibles per poder posar a lloguer un immoble. 

Els propietaris que posin en lloguer el seu pis a través de la borsa d'habitatge de l'OLH d'Olesa, tindran més avantatges com l’assegurança de la llar i caució a càrrec de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Avalloguer, un règim de cobertures amb una garantia de tres mesos al qual es pot acollir qualsevol propietari i que en cas de cedir el pis a la borsa s'amplia a sis mesos. Des d'aquesta oficina també s'ofereix servei gratuït d'assessorament, tramitació de contractes, seguiment de la relació contractual i control del bon ús dels habitatges llogats. Les persones propietàries de pisos desocupats que el lloguin a través de la borsa d'habitatge de l'OLH podran beneficiar-se d'una bonificació de l'IBI del 95%.

A canvi d’aquest seguit de garanties per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com dels ajuts econòmics i la gestió per part de l'OLH, es demana que la propietat rebaixi el lloguer un 20 % per sota del preu del mercat privat. De fet,  el preu de lloguer de cada immoble es fixarà tècnicament en funció de les característiques de l’habitatge i de la seva ubicació.

Les persones interessades han de presentar les justificacions mitjançant els models normalitzats d'acord amb el que dictaminen les bases. Podeu accedir als documents annexes.

Qualsevol propietari interessat en cedir el seu pis a la borsa de lloguer pot adreçar-se a l’Oficina Local d’Habitatge trucant al 93.778.00.50 o a través del correu electrònic habitatge@olesademontserrat.cat.

Documents relacionats

Document
Document
Sol·licitud (199.44 KB)
Document
Compte Justificatiu (135.03 KB)