Premis de Recerca Vila d'Olesa

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb el suport econòmic de l’empresa Kao Corporation, convoca els Premis de Recerca Vila d’Olesa.

L’objectiu general d’aquests Premis, d’acord amb el que estableix el Pla estratègic de subvencions, és incentivar la recerca en temes relacionats amb Olesa de Montserrat i/o amb olesans i olesanes. Els objectius específics són els següents:

 1. Premiar la recerca amb la metodologia científica.
 2. Visibilitzar l’excel·lència.
 3. Promoure la recerca en l’àmbit local i sobre temes locals, amb metodologia científica.
 4. Facilitar la recerca entre estudiants i investigadors/es.
 5. Promoure la recerca amb Estudis de Dones i Estudis de Gènere
 6. Incentivar els centres educatius en la promoció de la investigació entre el seu alumnat.
 7. Donar a conèixer els treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicle formatiu de grau mitjà i superior.

Aquest 2024 s'han elaborat unes noves bases reguladores dels Premis de Recerca Vila d'Olesa . Les principals característiques són:

Tipus de Modalitats:

 1. Modalitat Adult: 
  1. Temàtica general:
  2. Temàtica amb Estudis de dones i de gènere
 2. Modalitat Batec Jove:
  1. Temàtica general
  2. Temàtica amb Estudis de Dones i de Gènere

1. La modalitat Adult entén la recerca en el sentit estricte d’activitat investigadora, reconeguda per la comunitat científica, que aporta coneixement científic. Està pensada per a treballs científics publicats o bé defensats i avaluats positivament en entorns acadèmics: a) pels tribunals i els departaments de les facultats que avaluen positivament tesis doctorals; b) treballs realitzats amb posterioritat a l’adquisició del grau (com ara els de màster o els vinculats als programes de doctorat) i c) treballs de fi de grau. 

Participants modalitat Adult:

a. Temàtica general (per a persones investigadores locals o temàtica olesana

 1. Doctors i doctores.
 2. Doctorands que acreditin la superació de la darrera compareixença, en relació a la data de convocatòria dels Premis, davant la comissió de seguiment de doctorat; persones graduades (o bé llicenciades) amb un màster ja aprovat o bé alumnat de màster que acreditin la seva matriculació actual en un programa de màster.
 3. Graduats i graduades que aspirin al guardó amb un treball de fi de grau. 
 4. Aspirants que pertanyin com a membres de ple dret a institucions de recerca, diferents de les universitàries, pròpies del país (IEC, CSIC, instituts de recerca, acadèmies o societats científiques, i altres, incloses les institucions de recerca de naturalesa privada) o a institucions de recerca foranes que disposin d’un reconeixement i prestigi científic internacional; amb independència de la seva condició de doctor/a, aquesta pertinença es considera per se una garantia acreditativa suficient de la seva capacitació investigadora.
 5. Professionals de la recerca que, sense disposar del reconeixement institucional acreditatiu de la seva capacitació científica, ho puguin acreditar amb el seu  currículum científic-professional.

Les persones interessades poden presentar un treball científic publicat o bé defensat i avaluat positivament en entorns acadèmics o publicats sobre temàtica general demostrant la pertinença a Olesa (de naixement i/o de residència oficial amb qualsevol document justificatiu oficial) o bé sobre un tema olesà o d’interès olesà. S’entén per un «tema d’interès olesà» aquell que pugui identificar-se amb una vinculació raonable (i raonada) amb el poble i considerar-se d’interès objectiu per enrobustir el «projecte intel·lectual local»; o bé per l’increment de valor que li atorgui la seva viabilitat local des del punt de vista de la ciència aplicada. Caldrà justificar i fonamentar objectivament en el seu plec de participació la naturalesa d’aquest interès.

b. Temàtica amb Estudis de Dones i Estudis de Gènere

 1. Persones doctores o doctorands que acreditin la superació de la darrera compareixença, en relació a la data de convocatòria dels Premis, davant la comissió de seguiment de doctorat.
 2. Persones graduades, llicenciades o estudiants de grau amb un TFG presentat. 
 3. Alumnes de màster amb un TFM presentat.
 4. Aspirants que pertanyin com a membres de ple dret a institucions de recerca, diferents de les universitàries, pròpies del país (IEC, CSIC, instituts de recerca, acadèmies o societats científiques, i altres, incloses les institucions de recerca de naturalesa privada) o a institucions de recerca que disposin d’un reconeixement i prestigi científic internacional.
 5. Professionals de la recerca que, sense disposar del reconeixement institucional acreditatiu de la seva capacitació científica, puguin acreditar-la per via del currículum.

Les persones interessades poden presentar un treball científic publicat o bé defensat i avaluat positivament en entorns acadèmics o publicat, sobre temàtica relacionada amb el gènere, aportacions de dones, feminismes i diversitat sexual i de gènere.

2. La modalitat Batec Jove, amb la col·laboració d’OlesaAteneu, té com a objectiu principal  donar a conèixer els Treballs de recerca de batxillerat i Projectes de cicle formatiu de grau mitjà i superior de qualitat acadèmica molt remarcable; reconèixer en forma de premis els mèrits de docents i escoles; fomentar l’interès de l’alumnat en la realització de treballs d’investigació; potenciar la recerca fora de l’àmbit universitari i incentivar els centres en la promoció de la investigació entre els seus alumnes.

Els centres de secundària poden seleccionar fins a 5 treballs per a la modalitat Batec Jove i 3 per a participar a la mostra “Palestra/Batec Jove de Treballs de recerca i Projectes”, coordinada per l’associació OlesaAteneu. No necessàriament els treballs que participin a la mostra Palestra han de fer-ho a la modalitat Batec Jove.

L’organització dels Premis i els membres de l’òrgan col·legiat  garanteixen la confidencialitat de la identitat dels participants i del contingut dels treballs presentats. Tanmateix, en l’acte d’entrega dels Premis es donaran a conèixer les dades dels treballs guanyadors i els continguts curriculars dels seus autors que s’estimin significatius, d’acord amb la finalitat pública de l’acte. 

Participants Modalitat Batec Jove

a. Temàtica general

1. Alumnat de batxillerat i de cicle formatiu de grau mitjà i superior dels centres escolars d’Olesa o alumnat olesà que estudiï fora de la nostra vila que presentin treballs de temàtica oberta d’interès per a Olesa de Montserrat. 

2. Alumnat no olesà provinent d’altres centres externs a Olesa, però que presentin treballs amb temàtica específicament olesana i/o de l’entorn. 

b. Temàtica amb Estudis de Dones i Estudis de Gènere

1. Alumnat de batxillerat i de cicle formatiu de grau mitjà i superior dels centres escolars d’Olesa o alumnat olesà que estudiï fora de la nostra vila, que presentin treballs de temàtica relacionada amb el gènere, aportacions de dones, feminismes i diversitat sexual i de gènere.

2. Alumnat no olesà provinent d’altres centres externs a Olesa, però que presentin treballs amb Estudis de Dones i Estudis de Gènere i amb temàtica específicament olesana i/o de l’entorn. 

El procediment per a la concessió dels Premis es regeix pels principis de qualitat, objectivitat, publicitat, transparència, lliure concurrència, igualtat i no discriminació.

Acte de lliurament dels Premis dels Premis 2024 i Mostra Palestra 2024:

L'acte de lliurament dels Premis serà el dijous 13 de juny de 2024 al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat a les 19.00 h, que no coincidirà amb la transferència efectiva de l'import dels Premis.

La mostra Palestra/Batec Jove està formada per dues parts: 

 • Una exposició dels treballs seleccionats que es realitzarà entre el 15 i 23 de maig a la Casa de Cultura. 
 • L’exposició oral dels treballs que serà el dia 15 de maig a partir de les 16.00 h. a l’Auditori de la Casa de Cultura. Per qualsevol qüestió relacionada amb aquest acte cal posar-se en contacte amb OlesaAteneu.

 

El termini per presentar les sol·licituds de participació, amb la documentació requerida, començarà a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria: Del 26 d'abril fins al 15 de maig de 2024. 

Les bases han estat publicades el 5 d'abril de 2024, les trobareu, més avall, a "Documents relacionats".

A continuació podeu consultar els guanyadors i guanyadores de les diferents edicions:

2022

38è Premi de Recerca modalitat Ciència Oberta

Es declara desert

38è Premi Recerca modalitat Impulsa

Es declara desert             

XXVII Premi Batec Jove

Educació. El llarg viatge des del món actual cap a la transformació social, de Marta Pérez Centelles

3r Premi de Recerca amb Perspectiva de Gènere

Es declara desert

2021

37è Premi de Recerca modalitat Ciència Oberta

Amors, peregrines i ronya. Estudi d’un cançoner d’Olesa de Montserrat, de Laura Planagumà Clara

37è Premi Recerca modalitat Impulsa

Es declara desert

XXVI Premi Batec Jove

Educació. El llarg viatge des del món actual cap a la transformació social, de Marta Pérez Centelles

2r Premi de Recerca amb Perspectiva de Gènere

Feminismos y mujeres de Abya Yala en Barcelona (2000-2020). Genealogías descoloniales y antirracistas, de Constanza Macarena Llorca Ramos

2020

36è Premi de Recerca modalitat Ciència Oberta

New exceptionally well-preserved footprints from the muschelkalk detrital unit from the catalan basin, de Francho Chabier De Jaime Soguero

36è Premi Recerca modalitat Impulsa

Es declara desert

XXV Premi Batec Jove

Tornen les serps, però muden les pells. Anàlisi política sobre el creixement de l’extrema dreta, de Joan Olaf Subirachs Garcia 

1r Premi de Recerca amb Perspectiva de Gènere

Es declara desert

2019

35è Premi Recerca modalitat Ciència Oberta

Es declara desert

35è Premi Recerca modalitat Impulsa

Use of vocalitzacions in a captive group of red-capped mangabeys (cercocebus torquatus): context of emission and hierarchy, de Clara Garcia-Duran Castilla

XXIV Premi Batec Jove de Recerca lliure per a escolars

Distribució dels amfibis al terme d’Olesa de Montserrat, d’Aina Cerdeira Casals

2018

34è Premi Recerca modalitat Ciència Oberta

Es declara desert

34è Premi Recerca modalitat Impulsa

Es declara desert

XXIII Premi Batec Jove de Recerca lliure per a escolars

Citogenètica: l’estudi dels cromosomes humans, de Julia Guitart Torra

2017

33è Premi Recerca modalitat Ciència Oberta

Un segle de premsa local a Olesa de Montserrat (1879-1980), de Marc Amat Vilà

33è Premi Recerca modalitat Impulsa

Estudi del paper de la proteïna Quinasa CK2 en Glioblastoma, de Xavier Solé Miquel, i Evolución de la química de las aguas profundas del atlántico Norte durante la transición del Pleistoceno medio (o,8-1,2 MA): B/Ca en foraminíferos bentódicos, d’Helena Checa Sánchez

XXII Premi Batec Jove de Recerca lliure per a escolars

Es declara desert

2016

32è Premi Recerca modalitat Ciència Oberta

Es declara desert

32è Premi Recerca modalitat Impulsa

Es declara desert

XXI Premi Batec Jove de Recerca lliure per a escolars

Els anys difícils de la postguerra: fam i misèria a Olesa de Montserrat”, de Josep Daura Casanovas

2015

30è Premi Recerca Lliure

Es declara desert

Accèsit 30è Premi Recerca Lluire

Creació i implantació d'un baròmetre de satisfacció general a Olesa de Montserrat, de Felipe Alonso Marcos i Maria Jesús Delgado Portela

XX Premi Recerca Lliure per a escolars

Es declara desert

2014

30è Premi Recerca Lliure

La guerra de successió a Olesa de Montserrat. 1705-1714-2014, de Xavier Rota i Boada

XIX Premi Recerca Lliure per a escolars

Fèlix Figueras i Aragay, alcalde represaliat a la Segona República a Olesa de Montserrat, de Guillem Figueras i Bartrés

2013

29è Premi Recerca Lliure

Es declara desert

XVIII Premi Recerca Lliure per a escolars

Els motius de les cases d’olesa, de Marc Pérez Soler

Accèssit Premi escolar

L’alcaldia olesana (1961-1986): història oral, de Martí Rafegas i Romero

2012

28è Premi Recerca Lliure

Aproximació a l’estudi de les migracions històriques a escala municipal: Olesa de Montserrat, 1541-1930 de Carles Millàs i Castellví

XVII Premi Recerca Lliure per a escolars

Es declara desert

2011

27è Premi Recerca Lliure

La Passió d’Olesa pas a pas. 1850 – 2010, d’Alfons Bayona Paltor i Elies Valldeperas Costa

XVI Premi Recerca Lliure per a escolars

Evolució urbanística d’Olesa de Montserrat. Aproximació històrica, de Daniel Sicart Serra

2010

26è Premi Recerca Lliure

Es declara desert

Accèssit del Premi Recerca

Els Miquelets d’Olesa, d’Apel·les Mestres. Edició crítica, de Marta Ibáñez Fuentes i Xavier Rota Boada

XV Premi Recerca Lliure per a escolars

Guia excursionista. Olesa de Montserrat i entorns, de Joan Soler Gironès.

2009

25è Premi Recerca Lliure

Es declara desert

XIV Premi Recerca Lliure per a escolars

No es presenta cap treball

2008

24è Premi Recerca Lliure

Evolució del paisatge de la Puda de Montserrat i el seu entorn (1790-2008), de Iago Otero Armengol i Natàlia Valldeperas Belmonte

Menció especial

1950-2000. 50 anys d’història olesana, d’Alfons Bayona Paltor i Elies Valldeperas Costa 

XIII Premi Recerca Lliure per a escolars

No es presenta cap treball

2007

23è Premi Recerca Lliure

Metges, cirurgians i apotecaris d’Olesa de Montserrat (segles XV-XIX), d’Àngel M. Hernández Cardona

XII Premi Recerca Lliure per a escolars

No es presenta cap treball

2006

22è Premi Recerca Lliure

Estils de vida, valors i actituds dels estudiants de secundària de la vila d’Olesa de Montserrat, d’Esther Àlvarez López i Karin Arbach

XI Premi Recerca Lliure per a escolars

Les cotorretes de pit gris a Olesa de Montserrat, de Marta Ruzafa Safont, Neus Compañó Rodoreda i Anna Carla Nieto Luque

2005

21è Premi Recerca Lliure

Mapa intercultural d’Olesa de Montserrat, de Bàrbara Boulocq

X Premi Recerca Lliure per a escolars

Es declara desert

2004

20è Premi Recerca Lliure

Els anys de la dictadura a Olesa: la visita de Franco a La Passió, de Roger Roca Rius

IX Premi Recerca Lliure per a escolars

Es declara desert

Accèssit Premi escolar

Qui té la culpa? Influència de l’entorn familiar, escolar i social en els resultats acadèmics del jove estudiant olesà, de Laura Gómez Garcia i Marta López Llanas

2003

19è Premi Recerca Lliure

Pagesos, paraires i teixidors al Llobregat montserratí (1550-1850), de Josep M. Cobos Hernández

VIII Premi Recerca Lliure per a escolars

Apunts per a una biografia: el Sebastià dels diaris, de Dèlia Almirall Vilà

Accèssit Premi escolar

El Casal. Història i vida, de Roser Montserrat Alavedra

2002

18è Premi Recerca Lliure

Es declara desert

Accèssit del Premi Recerca

Història d’un Agermanament, de Benet Font Boada i Jordi Martínez Vallmitjana (treball no presentat)

VII Premi Recerca Lliure per a escolars

Les comunitats vegetals a Olesa de Montserrat, de Marta Jané Presas

Accèssit Premi escolar

Oles@ans per Oles@. Una web sobre el nostre poble, de Francisco Morales Carreño, Jordi Puig Benages, Sílvia Rodriguez Marin i Antoni Segura Puidemon

2001

17è Premi Recerca Lliure

Les Popularitats de Pau Bertran i Bros: un recull de cultura tradicional montserratina, de Jordi Serra Massansalvador

VI Premi Recerca Lliure per a escolars

Els teatres de La Passió d’Olesa de Montserrat, de Josep Casanovas Matas

Accèssit Premi escolar

Tractament d’aigües residuals per mitjà de plantes aquàtiques per la vila d’Olesa, de Teresa Bayona i Marta Miravet

2000

16è Premi Recerca Lliure

Llibre de la Confraria de Paraires d’Olesa, de Gusman Vendranas

V Premi Recerca Lliure per a escolars

Estudi sobre l’aire d’Olesa, de Teresa Bayona, Marta Miravet, Roser Montserrat i Maria Segura

Accèssit Premi escolar

Entitats esportives d’Olesa, de Marc Pérez Galceran

1999

15è Premi Recerca Lliure

Els vertebrats a Olesa de Montserrat, de Jordi Cerdeira Ribot

Accèssit Premi Recerca

Els oficis d’abans. Cas d’Olesa de Montserrat, de Gusman Vendranas

IV Premi Recerca Lliure per a escolars

Balneari de la Puda i Hotel Gori, de Fran Grima i Sílvia Garcia

Accèssit Premi escolar

Investigació sobre les aigües d’Olesa, de Teresa Bayona i Roser Montserrat

1998

14è Premi Recerca Lliure

Demografia i societat a Olesa de Montserrat en temps dels Àustria, de Xavier Gual Ramirez i Carles Millàs Castellví

Accèssit Premi Recerca

Olesa al final del segle XVIII, segons les respostes de Joan Boada al qüestionari de Zamora, d’Àngel M. Hernández Cardona

Premi especial 75è aniversari de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis

L’escola d’Arts i Oficis d’Olesa de Montserrat, d’Anna Cuadrado Amorós

III Premi Recerca Lliure per a escolars

Es declara desert

1997

13è Premi Recerca Lliure

Joan Povill, periodista i crític literari, de Xavier Sánchez Parent (treball no presentat)

II Premi Recerca Lliure per a escolars

La vida d’en Joan Povill Adserà explicada per la gent d’Olesa, dels alumnes de cinquè i sisè de primària de l’Escola Povill

Accèssit Premi escolar

Vida i obra d’en Joan Povill i Adserà, de Jessica Quero, Jessica Garcia, Sílvia Ribera, Marta López i Montse Company

1996

12è Premi Recerca Lliure

Bibliografia bàsica d’Olesa, d’Irene Lladó Palomas i Núria Colom Canals

I Premi Recerca Lliure per a escolars

Jacint Verdaguer, de Felipe Alonso Marcos

1r accèssit Premi escolar

Jacint Verdaguer, príncep dels poetes catalans, d’Ester Vallès Masabeu i Carolina Martin Cordero

2n accèssit Premi escolar

Canigó, del grup d’alumnes de 8è de l’Escola Montserrat

3r accèssit Premi escolar

Jacint Verdaguer, excursionista i poeta. La toponímia del Cant Quart de Canigó, del grup d’alumnes de l’Escola Daina- Isard

Menció honorífica Premi escolar

Mossèn Cinto Verdaguer. Príncep dels poetes catalans, de Mireia Casellas Cunill

1995

11è Premi Recerca Lliure

No es fa convocatòria

1994

10è Premi Recerca Lliure

No es presenta cap treball

Premi Recerca Lliure per a escolars

Nou cartes olesanes i una postal de Venècia, dels alumnes de 8è d’EGB de l’escola Daina Isard

1993

9è Premi Recerca Lliure

El paisatge vegetal d’Olesa de Montserrat, d’Àngel M. Hernández Cardona

Ajut econòmic especial

Música i Orquestres d’Olesa, de Lluís Duran Duran

Premi Recerca Lliure per a escolars

No es presenta cap treball

1992

8è Premi Recerca Lliure

El Basquet a Olesa, de M. Àngels Soler Bayona i Blanca Mampel Ayuso

Premi Recerca Lliure per a escolars

No es presenta cap treball

1991

7è Premi Recerca Lliure

Els cognoms de la gent d’Olesa (segles XIII a XX), de Manel Font Pons

Accèssit Premi Recerca Lliure

Olesa. Retalls de la història d’un poble, de Josep M. Sibina Alsina

Premi Recerca Lliure per a escolars

No es presenta cap treball

1990

6è Premi Recerca Lliure

Oli d’Olesa. La Passió d’un poble, de Gusman Vendranas i Chantale Rullier

Premi per a la realització de treballs d’investigació sobre el desenvolupament socioeconòmic de la vila d’Olesa de Montserrat des de l’any 1973 fins 1990

No es presenta cap treball

Premi Recerca Lliure per a escolars

No es presenta cap treball

1989

5è Premi Recerca Lliure

La vila d’Olesa de Montserrat al segle XIX, de Josep M. Cobos

Premi Recerca Lliure per a escolars

Investigació geogràfica sobre la població i el terme municipal d’Olesa de Montserrat, dels alumnes de BUP de l’Escola Daina Isard

1988

4t Premi Recerca Lliure

Enteixinats de tortugues a Olesa de Montserrat, del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà

Premi Recerca Lliure per a escolars

Es declara desert

1987

3r Premi Recerca Lliure

Olesa de Montserrat. República, guerra i repressió en el Baix Llobregat (1930-1940), de Josep M. Penalva Martín

Accèssit Premi Recerca Lliure

II República a Olesa de Montserrat 1931-1936, de Jordi Gonzalez Fabregat

Premi sobre La Passió d’Olesa 

Edició del text de La Passió i Mort de N. S. Jesucrist, de Joan Povill i Adserà, de Jacint Bassó Parent i Josep Temporal Oleart

Premi Recerca Lliure per a escolars

No es presenta cap treball

1986

2n Premi Recerca Lliure

Aproximació històric–artística del Balneari de la Puda i de l’Hotel Gori, de Gemma Estrada Planell

Accèssit Premi Recerca Lliure

San Bernardo. Antecedentes históricos, situación social y cultural, de Juan Jose Agudo Bautista i Antonio Martin Yevenes

Premi Investigació Històrica (1050 aniversari de la vila d’Olesa)

La Protoindustrialització a Olesa de Montserrat durant el segle XVIII, d’Assumpta Muset Pons

Premi Investigació sobre l’Oli d’Olesa

No es presenta cap treball

Premi Recerca Lliure per a escolars

No es presenta cap treball

1985

1r Premi Recerca Lliure

Sant Pere Sacama. Estudi sobre un possible assentament ibèric, del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà

Premi Investigació Pedagògica

L’estudi del medi. El terme municipal d’Olesa de Montserrat, de Patrici Batalla

Accèssit Investigació Pedagògica 

Olesa de Montserrat. Itineraris de la natura, de M. Cristina Pujol Matas i Frederic Tarragó Zuñeda

Premi Recerca Lliure per a escolars

No es presenta cap treball

Documents relacionats