04/06/22

Nova línia de subvencions per al lloguer per a joves de fins a 35 anys

L’Ajuntament organitza una sessió informativa, dimarts 7 de juny, a les 19.30h, a l’Escorxador per explicar els requisits i la documentació a presentar per optar a aquesta subvenció de lloguer per a joves de 18 a 35 anys.

Image
Ma estesa a primer pla amb un joc de claus

El proper dimecres 8 de juny la Generalitat de Catalunya obre un línia d’ajuts de 250 euros mensuals per a joves d’entre 18 i 35 anys. Totes les persones interessades poden assistir a la sessió informativa que l’Ajuntament d’Olesa organitza el proper dimarts 7 de juny, a les 19.30, h a l’Escorxador.

Aquest Bo Lloguer Jove s’emmarca en el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 del govern central però que gestiona la Generalitat de Catalunya.  El termini s’obre dimecres dia 8, a les 9h del matí, i finalitzarà el dia 17 de juny, a les 17 h. “Aquest és un procés de concurrència no competitiva i això no és habitual en les convocatòries d’ajut de la Generalitat, i vol dir que els primers que presentin la sol·licitud amb tota la documentació correcta i completa tindran l’ajut, perquè aquest es tancarà quan s’arribi al màxim diners subvencionables “, ha explicat la responsable de l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olesa, Maica Ribas.

La quantia mensual de la subvenció és de 250 € amb el límit de l’import mensual del lloguer. L’ajut es concedeix per un termini màxim de dos anys. En cas de contractes vigents amb anterioritat de l’any 2022, la subvenció s’atorga per aquest any 2022 i per al 2023.

Entre els requisits està ser titular d'un contracte de lloguer, disposar d'uns ingressos regulars, que el preu màxim del lloguer no superi els 900 euros i estar al corrent de pagament del lloguer.

En el cas d’Olesa ja hi ha un total de 120 joves interessats als que se’ls ha enviat per correu electrònic tota la informació i documentació que es demana. “Si hi ha joves que al 2020 no treballaven, aleshores han d’acreditar els ingressos de 2021 amb l’informe de vida laboral i els certificats d’empresa, no amb la declaració de la renda perquè encara no ha acabat la campanya de la renda d’enguany” apunta la responsable de l’Oficina d’Habitatge.

La presentació de sol·licituds es pot fer a través de tres vies: la presentació de la sol·licitud electrònicament al portal de tràmits de l'Agència d'Habitatge de Catalunya (és necessari disposar de l’idcat mòbil);  o bé a l’Ajuntament d’Olesa, presencialment, demanant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, o bé telemàticament.

Les persones que estiguin interessades poden adreçar també les seves consultes al correu electrònic de l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olesa,  habitatge@olesademontserrat.cat o bé trucar al telèfon de l’Ajuntament al 93 778 00 50.