21/03/24

L’Ajuntament d’Olesa ha obert la convocatòria de subvencions a entitats sense finalitat de lucre per al 2024

Fins el 9 d’abril es poden presentar les sol·licituds de la convocatòria de subvencions per a entitats dels àmbits de cultura, joventut, festes i esports.

Image
Sessió informativa a les entitats sobre les subvencions de concurrència 2024

La Sala de Plens va acollir la sessió informativa a les entitats

Aquest dimecres a la tarda l’Ajuntament d’Olesa va fer una sessió informativa sobre la nova convocatòria de  subvencions de concurrència a les entitats i associacions de cultura, joventut, festes i esports. 

La regidora de Participació Ciutadana, Emma Duran, ha valorat positivament la reunió informativa “va ser una sessió molt profitosa on es van explicar a les entitats les principals característiques i les condicions que han de complir per a tenir les subvencions, fent èmfasi en la descripció dels projectes i en con es valore els principals criteris de puntuació” i ha afegit “És molt important que les entitats tinguin el màxim d’informació i també el suport de l’Ajuntament per a poder tramitar-les, perquè al final, aquestes subvencions es fan per ajudar a les entitats a tirar endavant els seus projectes”.

Audio file

Les subvencions s’han de destinar a finançar projectes desenvolupats entre l’1 de gener i el 31 de desembre d’aquest 2024 i es destinen a projectes concrets d’entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats, com a mínim un any abans de la convocatòria i en el cas d'esports també es poden presentar esportistes individuals. La subvenció no pot superar el 50% del cost de l’activitat i el projecte no ha d’estar en cap altra línia de subvenció per concurrència de l’Ajuntament d’Olesa. 

 Els projectes subvencionables s’emmarquen en aquests àmbits:

-Cultura: projectes d’arts escèniques, musicals i/o visuals així com el projectes de cultura popular.

-Festes: festes de barri, festes majors d’estiu, celebracions populars i tradicionals, dinars populars de barri i similars, organitzades per associacions de veïns i veïnes.

-Joventut: projectes adreçats al jovent en l’àmbit d’oci i lleure, de treball comunitari i/o intergeneracional, de sensibilització per a prevenir conductes discriminatòries, violentes o de risc. En aquesta línia almenys el 50% de la junta directiva han de ser joves fins a 35 anys.

-Esports: projectes que tinguin per finalitat promocionar la pràctica esportiva, i especialment l’esport de base, utilitzar l’esport com a eina de promoció de difusió de valors i hàbits saludables. 

Les entitats interessades poden accedir a tota la documentació: les bases, la convocatòria de cada línia, i els models normalitzats al web municipal, a l’apartat de Participació Ciutadana, subvencions a entitats.