Subvencions a les entitats

L’Ajuntament convoca subvencions per concurrència en diferents àmbits al llarg de l’any. 

Aquestes subvencions van destinades a projectes concrets principalment d’entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i que han de complir el que determina l’Ordenança General de Subvencions, les bases específiques que li siguin d’aplicació i les convocatòries anuals de les subvencions.

D’altra banda, el pressupost anual de l’Ajuntament, aprovat pel Ple Municipal, contempla un seguit de subvencions nominatives per a projectes destacats i d’interès municipal.

Documents relacionats