29/07/22

Resum del Ple ordinari del mes de juliol

S’hi va aprovar una modificació de crèdit de més de 720.000 € i una moció exigint el manteniment dels trens directes a Olesa per part de FGC.

Image
Assistents al Ple de Juliol 2022

El principal punt del Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat durant el mes de juliol ha estat l’aprovació d’una  modificació de crèdit per un import de 724.936,25 € per assumir diferents despeses:

  • Acabament de les obres d’urbanització del sector de Cal Candi i l’increment de preus en els materials de construcció.
  • Acabament de les obres d’urbanització i reordenació de la plaça de Dr. Fleming: incorporació de més espai a la plaça que abans era part de l’andana i ajust per l’increment de preus en els materials de construcció. També per acabar la urbanització de la zona del Cementiri Vell i la prolongació del carrer de Barcelona.
  • Millorar la connectivitat entre alguns edificis municipals a través de fibra òptica.
  • Implantació del projecte de recàrrega de vehicles.
  • Fer front a la contínua pujada de preus de l’energia elèctrica.

L’alcalde i regidor d’Urbanisme, Miquel Riera, va ser l’encarregat d’explicar el punt. Riera va apuntar que aquesta modificació, en bona part, és conseqüència de “l’escenari inflacionista de l’energia i materials de la construcció que afecta directament a les obres des de fa més d’un any i mig” però que també tenia una vessant “d’oportunitat derivada dels fons Next Generation i pels quals cal estar preparats per poder encaixar alguns dels projectes que s’inclouen dins d’aquesta modificació de crèdit”. Riera va explicar que dels 724.936,25 € que es destinen a obres i diferents projectes, 119.533,25 € són per la liquidació de les obres d’urbanització de Cal Candi. Aquesta quantitat es suma a la inicialment prevista i l’increment, segons l’alcalde, es justifica “amb canvis de qualitat, afectacions per mesures de seguretat per la covid 19 i les revisions de preus de materials. A més també cal sumar-li una part de manteniment i el tancament de les parcel·les que té l’Ajuntament al sector”.

L’import més important, 463.128 €, es destinarà al projecte de reurbanització de la plaça del Doctor Fleming i entorn. L’alcalde va destacar que aquesta obra ja porta “set mesos en marxa i durant aquest temps s’ha fet un càlcul acurat sobre la revisió de preus”. Del total d’aquesta partida, Miquel Riera va quantificar en 75.000 € el destinat a obra que s’ha fet de més, en referència a la incorporació d’una part de les andanes de FGC a la plaça del Doctor Fleming i també en més obra que s’ha hagut de fer en l’arranjament del clavegueram ja que l’estat era pitjor de l’esperat. 150.000 € anirien a cobrir la part de revisions de preus per l’encariment dels materials de la construcció i 100.000 € que serviran per començar la següent fase de l’obra que consistirà en la urbanització de la zona fins arribar al Cementiri Vell. Riera va destacar que serà una actuació que afectarà 10.500 m2 a la qual s’hi ha d’afegir els 2.300 m2 de superfície del Cementeri Vell i que no ha pogut començar abans perquè no s’havia acabat la part prèvia de buidat i enderrocament . A la partida, per últim, cal afegir la part de benefici industrial i l’IVA.

Pel que fa al projecte de digitalització, la modificació de crèdit suma 97.500 € de més a la partida ja existent per millorar la connectivitat entre alguns edificis municipals a través de fibra òptica (nau de la Brigada, Cal Rapissa i Cal Puigjaner), un sistema de millora gestió de la circulació, actualització del Pla de Mobilitat i elements de mesura de contaminació de l’aire. Riera va explicar que aquesta partida “es justifica per la intenció d’aprofitar els fons Next Generation de la Unió Europea”. Per últim, la partida de 23.000 € sufragarà l’increment de despesa de les factures elèctriques amb la intenció d’arribar a finals d’aquest 2022 “tot i que a l’octubre hi haurà una nova revisió de preus”.

La proposta de modificació de crèdit es finançarà a través d’un préstec de 701.936,25 € que s’ha demanat a la Diputació de Barcelona i 23.000  € del fons de contingència i que es destinarà totalment a incrementar la partida per energia elèctrica d’aquest 2022.

Amb aquest préstec que s’ha demanat a la diputació de Barcelona, el percentatge d’endeutament s’incrementa fins el 52%. L’alcalde va manifestar que la situació econòmica de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat “era bona” i que les previsions econòmiques d’ingressos evidencien que es pot assumir aquest percentatge d’endeutament que està molt lluny del límit legal que arriba fins el 110%.

Des de Junts per Catalunya, el regidor Domènec Paloma va avançar que votaria a favor de la modificació de crèdit perquè “estava totalment justificada” i que bona part responia a la voluntat d’afrontar “l’encariment del subministrament elèctric, per exemple a les instal·lacions esportives que s’ha incrementat molt i també a la pujada de preus dels materials de la construcció i que provoca també la revisió de preus i la modificació de contractes”.

El regidor de la CUP, Marc Serradó, va destacar que donarien suport a la proposta perquè “sense aqueta modificació es deixarien projectes començats en una situació molt compromesa”. Tot i així, Serradó va recordar que el seu grup municipal va votar en contra de les obres de la plaça del Doctor Fleming “no pel projecte d’urbanització que compartim” sinó perquè es feia en un context de pandèmia i d’emergència social “ja que consideràvem que els diners del romanent s’havien de destinar a temes com adquirir habitatge social”. Sobre d’altres partides, com les relacionades amb subvencions dels fons Next Generation, Serradó va determinar que calia aprofitar i tirar aquests projectes endavant.

El regidor de Ciutadans, Carlos Navia, va explicar que el seu grup s’hi abstindria “per les formes, és a dir, ja que aquest era un tema important que s’hagués hagut de tractar amb els portaveus abans de la Comissió Informativa i parlar-ne extensament”. Sobre la revisió de preus, Navia va preguntar si en el cas que s’abaixessin les empreses faran la pertinent revisió a la baixa i va considerar que la partida per suplementar les factures d’electricitat seria insuficient per arribar a finals d’any.

Des d’ERC, el regidor Jordi Parent va destacar que votarien a favor “perquè entenem que cal afrontar els imprevistos respecte l’increment de preu de l’energia i dels materials d’obra així com també la voluntat política de determinats projectes que poden ser susceptibles de rebre subvencions o fruits de convenis entre l’Ajuntament i FGC per incloure una part de l’andana a la urbanització de la plaça Fleming”. Parent va recordar que ERC no va donar suport a començar aquestes obres d’urbanització amb el romanent perquè “preferíem altres accions com l’adquisició d’habitatge social” però entenent que “és un projecte bo per Olesa i, per tant, un cop ja ha començat cal tirar-lo endavant”.

El regidor del PSC, Carlos Fernández, va manifestar que el seu grup s’hi abstindria ja que “podríem assumir la modificació de crèdit excepte pel que fa a la plaça de Doctor Fleming, ja que el PSC prioritzava altres projectes com la construcció de la rotonda a l’entrada de la carretera de Terrassa o avançar en la remodelació de Francesc Macià”. Per Fernández, aquesta modificació evidencia que “hi havia coses no pressupostades i partides insuficients que estan fent encarir el projecte en un 30%”.

Riera va contestar que la modificació del contracte era del 21% i que, en bona part, l’obra de més que s’ha fet ha estat al clavegueram “ja que no es podia conèixer la situació al 100% perquè no existien pous de registre i és un punt del municipi on hi ha clavegueram que no estava identificat”. Sobre la incorporació d’una part de les andanes i que també ha fet encarir l’obra, Riera ho va definir com “una oportunitat que es va donar un cop començat el projecte” i que permetrà la instal·lació d’estructures per guardar amb seguretat bicicletes tal i com existeixen en d’altres municipis.

Abans de passar a la votació, i en torn de portaveus, el regidor del Bloc Olesà, Jordi Martínez, va agrair el suport dels diferents grups a la proposta. Finalment, es va aprovar amb els vots a favor del Bloc Olesà, ERC, CUP i JxCat i l’abstenció del PSC i Ciutadans.

Obra d’especial interès

El ple ha aprovat per unanimitat declarar d’especial interès municipal les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar a la finca inacabada del carrer de Pau Casals cantonada amb el carrer de Colom, titularitat de la cooperativa d’habitatge Sostre Cívic SCCL. Aquesta declaració suposa una bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

Festes locals 2023

Les festes locals per al proper any 2023 que ha proposat la regidoria de Promoció Econòmica al ple han estat el 9 i el 26 de juny. La proposta es va aprovar per unanimitat i es traslladarà al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

El regidor de Promoció Econòmica, Dídac Solà, ha explicat que el Departament va proposar a associacions i entitats municipals escollir entre els dies 9, 10 i 12 de juny un dels dies festius del municipi de 2023 a través de la plataforma Participa 311 Olesa de Montserrat.

Solà ha destacat que enguany s’ha incrementat la participació a través d’aquesta plataforma recollint 80 vots: 23 d’entitats, 39 empreses i comerços i 18 particulars. Finalment, el dia escollit per més vots va ser el 9 de juny.

Modificació de la Relació de Llocs de Treball 2022

Des de la Regidoria de Recursos Humans es proposa l’aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de la corporació de 2022, corresponent a la primera fase de l’aplicació progressiva de la valoració de llocs de treball que es va aprovar al ple del mes de juny. La proposta suposa incrementar la partida de personal en 44.534,12€. Tots els grups municipals hi van votar a favor.

Sancions per infracció a l’ordenança municipal de control, protecció i tinença d’animals

Al ple del juliol també es van votar per unanimitat dues sancions per infracció a l’ordenança municipal de control, protecció i tinença d’animals que estaven relacionades amb la infracció de no inscriure animals considerats potencialment perillosos al Registre d’animals potencialment perillosos i al Registre específic del municipi així com per no contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per a la tinença d’aquests gossos.

Moció per mantenir els serveis directes de FGC a Olesa sense transbordament

El grup municipal del PSC va presentar al ple una moció per exigir el manteniment dels serveis directes de les línies R5, S4, R50, R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) sense transbordament. Abans de fer la lectura i el debat de la moció, el Bloc Olesà va manifestar que s’hi volia adherir.

L’encarregat de defensar la moció va ser el regidor Carlos Fernández, del PSC, que va determinar que el Pla d’Actuació 2022-2026 de FGC estableix, pel que fa la Línia Llobregat-Anoia, que durant aquest mandat començaran obres als tres extrems de la línia i que una de les conseqüències seria transformar el servei a Manresa i Igualada en un servei de rodalies amb origen Martorell, en comptes de Barcelona.

Això suposarà que el tram Martorell- Barcelona passaria a denominar-se “Metro del Baix Llobregat” i que suposarà un increment del temps de viatge dels provinents de Manresa, Igualada o també dels municipis del Baix Llobregat Nord, entre els quals Olesa de Montserrat, que hauran de fer transbordament a Martorell per anar o tornar de Barcelona.

Fernández va destacar que “en aquesta moció cal que tots els grups estem units perquè té efectes negatius en la població, com l’increment de temps en el trajecte de FGC cap a Barcelona pel transbordament”. Pel regidor del PSC, ha quedat demostrat que “Olesa està penalitzada per no ser de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)”. Per aquest motiu, a la moció el que es demana és que la Generalitat i FCG donin explicacions immediates i transparents sobre els motius de l’eliminació dels trens directes de les línies R5, S4, R50, R6 i R60, tal i com contempla el Pla d’Actuació 2022-2026 així com explicar perquè no s’ha informat degudament als representants institucionals, socials i econòmics d’aquesta mesura. A més, la moció també demana convocar una reunió amb els alcaldes i alcaldesses de les poblacions afectades i també reunir-se amb altres òrgans competents com FGC o l’AMB.

El regidor de Junts per Catalunya, Domènec Paloma, va considerar que es demostra que el Baix Llobregat Nord és un gran oblidat de les administracions i va avançar que hi votaria a favor perquè sempre ha estat defensor del municipi i la comarca. Ara bé, també va dir que era una qüestió en què no acabava de saber quina versió creure: el que explica la Generalitat, FGC o el PSC.

Per part de la CUP, el regidor Miquel Barreres va manifestar que hi votarien a favor de la moció per manifestar-se en contra d’una nova discriminació pel que fa a la mobilitat i el transport públic, assegurant que si es produeixen els canvis que s’han anunciat “serà un perjudici per a tots els habitants d’Olesa de Montserrat”. Barreres també va apuntar la manca d’inversió que fa l’estat espanyol en Rodalies.

El regidor Carlos Navia, de Ciutadans, va agrair que el PSC presentés la moció “perquè se n’assabenti la ciutadania ja que és una mesura que afectarà” tot i que “ja veurem si FGC pot acabar fent les inversions que té previstes al Pla d’Actuació”.

El regidor d’ERC, Jordi Parent, va avançar que hi votaria a favor i va manifestar que l’objectiu com a regidor és facilitar la vida a la ciutadania i que, per tant, “cal demanar que FGC no faci fer aquests transbordaments a Martorell ja que no facilita ni el temps de trasllat ni l’ús del tren”.

L’alcalde, Miquel Riera, va explicar que fa unes setmanes l’alcalde de Manresa ja havia sol·licitat una reunió amb FGC per demanar els aclariments sobre aquest projecte que encara no s’ha produït. Des d’Olesa, a més, aprofitant una reunió amb el Secretari General d’Infraestructures de la Generalitat, s’han demanat explicacions sobre aquests canvis i que no es duguin a terme “per continuar amb els trens directes”. Riera també va destacar que “per això el Bloc s’hi afegeix a la moció, perquè demanem a totes les instàncies millores pel Baix Llobregat Nord i especialment per Olesa de Montserrat”.

La moció es va aprovar amb la unanimitat de tots els grups municipals. 

Moció de Ciutadans referent a la declaració d’adhesió al Dia Internacional de commemoració i homenatge a les víctimes del terrorisme.

La moció que presentava el grup de Ciutadans portava com a títol “Moció referent a la declaració d’adhesió del Parlament de Catalunya al 21 d’Agost, Dia internacional de commemoració i homenatge a les víctimes del terrorisme”. Als acords es demanava que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat s’adherís i subscrivís el fons i la forma de la resolució de les Nacions Unides i s’adhereixi a la Commemoració del 21 d’Agost. Quant a la lectura de la moció, va anar a càrrec del regidor José María Paniello. Al text es destacava que enguany es commemorarà el cinquè aniversari d’aquesta proclamació de l’ONU i dels atemptats de Barcelona i Cambrils i els 35 anys de l’atemptat d’Hipercor de Barcelona.

Domènec Paloma, regidor de Junts per Catalunya, va remarcar que “no entenia aquest debat a Olesa de Montserrat d’un tema tan sensible i delicat quan es pot fer a altres instàncies. Per aquest motiu, Junts s’hi va abstenir afirmant que “ha estat una moció que a Ciutadans d’Olesa li arriba del partit i la porten al plenari sense adaptar-la”.

El regidor de la CUP, Marc Serradó, va acusar Ciutadans d’instrumentalitzar el terrorisme. Per Serradó, Ciutadans ha estat sistemàticament afirmant que eren terroristes membres de CDR “i en cap cas han demanat perdó quan la justícia els ha absolt després d’enfonsar-los la vida”. El regidor cupaire, a més, denunciava que la moció només feia referència a un tipus de terrorisme però no deia res “del terrorisme d’extrema dreta o del terrorisme d’estat, quan han votat en contra que s’investigui el tema del GAL o en contra perquè el Congrés dels Diputats aprovés investigar la relació entre l’imam de Ripoll i els atemptats de Barcelona i Cambrils”. Serradó va determinar que Ciutadans és un partit que no està legitimat per parlar de pau o defensar víctimes del terrorisme.

Per ERC, Jordi Parent va explicar que el seu grup municipal també hi està en contra del terrorisme però també d’alguns tipus de terrorisme que no apareixen a la moció. En aquest sentit, Parent va esmentar quan Ciutadans al Senat s’hi va abstenir davant d’una votació de condemna del Franquisme o quan han votat en contra de l’exhumació de les persones represaliades i enterrades en fosses comunes o quan van abandonar el Parlament de Catalunya durant una votació contra la dictadura de Franco.

El regidor del Bloc Olesà, Jordi Martínez, va exposar que no s’entenien els motius de presentar la moció al ple ja que fa referència a una declaració de les Nacions Unides de 2017. Un text, va afirmar, que no s’havia adaptat a Olesa ja que a l’acord 2 feia referència a informar al Consell de Ciutat que no existeix al municipi.

Paniello va defensar que l’objectiu de la moció és adherir-se a la declaració de Nacions Unides i que el 21 d’Agost es faci una commemoració a Olesa de commemoració i homenatge a les víctimes del terrorisme.

Martínez va contestar que “aquesta petició no apareix formalment a la moció, a més que el 21 d’agost potser no seria el millor dia per fer un acte”. Pel portaveu del Bloc Olesà hagués calgut deixar la moció sobre la taula i en tot cas mirar com es podia modificar.

El regidor del PSC, Carlos Fernández, va avançar que el seu grup  s’hi abstindria perquè era una moció “que no té sentit pel que fa al lloc que es presenta, el temps ni la forma” i que “forma part de la política supramunicipal”.

Abans de la votació, i en torn de portaveus, el Bloc Olesà va avançar que en aquesta moció havien deixat llibertat de vot als integrants del grup municipal. Finalment, la moció no es va aprovar. Hi va votar a favor el grup municipal de Ciutadans; s’hi van abstenir el PSC i 4 regidors del Bloc Olesà i hi van votar en contra dos regidors del Bloc, ERC i la CUP.

Precs i preguntes

El torn de precs i preguntes va començar amb el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Ivan Carreira, contestant una pregunta sobre la gestió dels residus de la Festa de la llum.

La regidora de Ciutadans, Vanesa Carrasco, va preguntar sobre la gestió de l’activitat “Bany de cine” ja que havia rebut moltes queixes de gent que no va poder entrar. També va preguntar sobre la no intervenció de l’ADF en dos incendis que es van produir al maig.

El regidor de Festes, Jordi López, va contestar que “lamento que es quedés gent fora però la prioritat era garantir la seguretat de les persones i el fet d’establir un donatiu per entrar feia difícil vendre entrades anticipades”. El regidor d’Esports, Domènec Paloma, va explicar que “per altres ocasions es buscaran més socorristes per poder augmentar l’aforament ja que no ens esperàvem que vingués tanta gent a l’activitat”.

El regidor de Ciutadans, Carlos Navia, va explicar sobre els funcionament dels semàfors lluminosos de les entrades d’Olesa que determinen la velocitat dels vehicles. També va preguntar sobre una incidència en la manera de procedir en els tractaments fitosanitaris dels arbres de la via pública. A la primera pregunta, el regidor de Mobilitat, Jordi Martínez, va destacar que tots els semàfors funcionen excepte el de l’entrada a l’alçada de l’institut Creu de Saba que va patir un acte vandàlic.

Quant a les preguntes del públic, van anar al voltant de la senyalització que s’estava fent al carrer de Vall d’Aran o sobre el manteniment dels espais per a gossos, sobretot el de davant del barri de Sant Bernat. Sobre la senyalització, l’alcalde va contestar que no estava acabada però que la part vermella indica un espai que és compartit per vehicles i bicicletes i que s’acabarà d’entendre quan hagi acabat. Sobre el manteniment dels espais de gossos, el regidor Ivan Carreira va afirmar que en els propers dies passaria a fer una revisió d’aquests espais per detectar mancances en el manteniment. Per acabar les intervencions del públic, un ciutadà també va demanar en un prec que els regidors de la corporació reprovessin l’alcalde per presumptes incompliments al codi de conducta dels càrrecs electes. L'alcalde va contestar al ciutadà que, estant vinculat a un partit polític, utilitzava aquest espai de participació ciutadana per fer intervencions polítiques i no plantejar qüestions d'interès per la ciutadania. 

El ple del mes de juliol ha comptat només amb dos regidors d’ERC després que a la sessió del mes de juny s’anunciés la renúncia de Mireia Monfort i es fes efectiva durant el ple d’aquest dijous. També es va excursar l’absència de la regidora Lourdes Vallès (Bloc Olesà), Xavier Rota (Bloc Olesà) i Fernando Vicente (PSC).  Durant el ple també es va donar compte del canvi de nom de l’empresa concessionària de l’explotació de l’aparcament subterrani de la plaça de Catalunya que passa del nom Interparking Iberica, SL a Interparking Iberica, SLU.