03/03/21

El Pla d'actuació municipal 2020-2023 recull totes les accions que l'Ajuntament vol tirar endavant al llarg del mandat

El PAM ha estat redactat conjuntament entre l'Equip de govern i el personal de l'Ajuntament per convertir el programa polític de 174 punts en actuacions planificades sobre un calendari. En total s’hi recullen 95 eixos de treball, 219 objectius i 503 accions concretes. El Pla s’alinea amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) i inclou nous objectius COVID.

Image
Vista Exterior de l'edifici de l'Ajuntament

La ciutadania pot consultar al web municipal el Pla d’actuació municipal (PAM), un document redactat conjuntament entre l'Equip de govern i el personal de l'Ajuntament per convertir totes aquelles intencions polítiques en actuacions planificades de manera realista sobre un calendari. El PAM recull quines són les línies estratègiques a seguir i els projectes i les accions més rellevants que configuraran l’acció del Govern municipal per a aquest mandat que finalitzarà el 2023.

L’Alcalde d’Olesa, Miquel Riera, ha recordat que fins ara, el pla de govern municipal que havia aplicat el Bloc Olesà havia estat el seu programa electoral "que sempre ha tingut un alt grau de detall". A l’inici del mandat, l’Ajuntament es va plantejar anar més enllà, i desenvolupar un Pla d’acció municipal que fusionés la voluntat política amb les propostes tècniques dels diferents departaments. Segons l’Alcalde, es tracta d'una eina important per a l’Ajuntament, que “implica noves dinàmiques de treball per als departaments municipals, que hi han treballat activament i que n'hauran de fer el seguiment”.

El PAM 2020-2023 defineix uns eixos de treball, que s’engloben dins els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que van adoptar-se el 25 de setembre del 2015 com a part de la nova agenda de desenvolupament sostenible (Agenda 2030). A partir d’aquests eixos, el PAM marca uns objectius, així com les accions que es creuen necessàries per assolir-los, incloent-hi els indicadors que permeten avaluar el grau de compliment.

Miquel Riera ha remarcat que el PAM “és un document viu”, que pretén romandre obert, flexible i revisable i que, per tant, s’adaptarà a qualsevol necessitat i/o oportunitat que es consideri positiva per ser incorporada. Segons l’Alcalde, “és una eina de treball compartida, que anualment es revisarà per valorar el grau d’assoliment, fent possible, d’aquesta manera, introduir les millores necessàries, i que haurà incorporat noves dinàmiques de treball que perduraran els propers mandats”.

Un eix específic i transversal sobre la gestió de la covid-19

El PAM ja es elaborar abans de l’esclat de la pandèmia, però arran la crisi sanitària per la covid-19 es va revisar per adaptar els objectius a la gestió de la crisi.

De fet, un dels quatre eixos del PAM, transversal a la resta, és l’eix covid-19, en què es destaca l’exercici de resiliència que l’Ajuntament d’Olesa ha fet per tal de centrar la seva activitat en establir mesures orientades a protegir la salut i la seguretat de la ciutadania, contenir i mitigar l’episodi d’emergència de salut pública internacional viscuda, així com reforçar el sistema de salut pública.

Ja des de l’inici de la pandèmia, ara fa un any, l’Ajuntament va acordar mesures excepcionals que minimitzessin la propagació de la malaltia i protegissin especialment els col·lectius més sensibles. També que reduïssin la pressió fiscal sobre la ciutadania i el petit comerç. Progressivament, es van adoptar mesures organitzatives inicials que tenien com a objectiu minimitzar l’atenció presencial de la ciutadania i d’aquells treballadors/es afectats pel tancament dels centres educatius o per malalties cròniques que els definien com a personal de risc.

Les mesures adoptades es van adoptar a partir de l’anàlisi continuat de la situació presentada, a la que calia donar resposta, tenint en compte el marc legal vigent en cada moment i els recursos disponibles. La limitació de la prestació obligatòria dels serveis públics de l’Ajuntament d’Olesa es va considerar estrictament necessària per garantir el funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics.

La resta d’eixos coincideixen amb les àrees en les quals està organitzat l’Ajuntament: serveis centrals i econòmics, territori i sostenibilitat i serveis personals. En total s’hi recullen 95 eixos de treball, 219 objectius i 503 accions concretes.

Podeu consultar el PAM 2020-2023 AQUÍ (també hi trobareu un bànner d'accés directe a la portada del web).