24/01/23

Avanços en el model de recollida de residus urbà

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat continua treballant per a l’elaboració d’un nou model de recollida de residus urbà al municipi que s’implantarà a partir del 2024, coincidint amb l’entrada en vigor del nou contracte de gestió de residus.

Image
Servei de recollida de residus urbà al municipi

Aquest projecte implica una redacció complexa i suposa un dels contractes amb el volum econòmic més elevat per als municipis. L'equip de treball que l'està elaborant, que compta amb la representació de tots els grups polítics municipals, es va formar amb la voluntat verificar tots els passos fets i debatre quin és el model que es vol per a Olesa per als pròxims vuit anys.

El procés va començar amb la diagnosi de la situació actual de la gestió de residus a Olesa i, seguidament, es van detallar els objectius que es pretenen assolir. Finalment, s'han definit les línies d'actuació que s'han d'emprendre per aquest fi. Iván Carreira, regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, detalla la complexitat d'aquest tipus de tràmits i licitacions.

Diagnosi de l'actual model

Durant la fase de diagnosi de la situació actual, s'ha analitzat tot el recull de dades i s'ha revisat el conjunt de bateries de contenidors amb què compta el municipi. Carreira ha explicat que el resultat és que "estem en una recollida selectiva bruta, descomptant la deixalleria, del 37,44%". Això situa Olesa de Montserrat per sota de la mitjana a Catalunya, que està a prop del 46%. Segons les fites marcades per la Unió Europea, el percentatge de recollida l'any 2025 hauria d'estar en un 55%; un 60% el 2030 i arribar a un 65% l'any 2035. El regidor recorda que com pitjor sigui la qualitat dels residus que es porten, més mecanismes són necessaris per a la seva classificació, incrementant el cànon i, per tant, l'import final de la taxa de recollida tractament i eliminació de residus sòlids.

"Un dels punts que representa un major repte per al municipi, pel que fa a la recollida de residus, és la zona de La Rambla de Catalunya, tant per la densitat de població que hi ha com per tots els carrers adjacents que desemboquen a aquesta via. Això dificulta l'accés al camió de recollida i obliga als veïns i veïnes a llançar les escombraries més lluny de casa seva", apunta Carreira.

Estudi de diferents sistemes

Actualment, el futur model de recollida de residus urbans es troba en un estat de redacció molt avançat. Paral·lelament al grup de treball i a l'equip tècnic que hi ha col·laborat, s'ha fet sessions de treball amb l'actual empresa de recollida del servei i també amb l'Agència Catalana de Residus. Durant l'estudi, també s'han revisat sistemes implantats en altres municipis o a barris d'altres poblacions amb característiques similars a Olesa de Montserrat. D'aquesta manera, s'ha comprovat com ha estat la implantació dels diferents models, quines dificultats s'hi han trobat i com les han superat.

Els dos models de recollida de residus que s'estan revisant són els contenidors amb xip i el porta a porta. D'una banda, el primer model mantindria les bateries existents, però amb contenidors tancats amb xip que l'usuari obrirà amb una identificació personal. Aquest model, de càrrega lateral a tot el municipi, excepte al Nucli Antic, que seria de càrrega posterior i amb bateries emergents a La Rambla, té un potencial de recollida del 66%. Per altra banda, el porta a porta en zones com Les Planes, al Nucli Antic i al Collet de Sant Joan, i té un potencial de recollida de més de 68%.

El regidor de Medi Ambient d'Olesa de Montserrat ha recordat que "el nou model ha de ser econòmicament assumible tant per la ciutadania com per l'Ajuntament". I ha afegit que els objectius "han de ser realistes en quant a les alternatives que s'han d'oferir al municipi per poder canviar els hàbits de comportament. Aquestes també necessiten l'impuls del govern municipal, que ha de facilitar les oportunitats per tal que la ciutadania pugui portar a terme el canvi."

El nou sistema de gestió de residus entrarà en vigor el 2024 i serà el fruit del treball de l’Ajuntament, a través de la Comissió d’Urbanisme, amb el grup de treball on participen tots els partits amb representació municipal.