18/11/22

Olesa celebra la Setmana de la Prevenció de Residus sensibilitzant sobre el residus tèxtils

Prendre consciència sobre la necessitat d’allargar la vida útil dels béns de consum i evitar el seu malbaratament. Aquest és un dels objectius de la Setmana de la Prevenció de Residus, del 19 al 27 de novembre.

Image
Cartell Setmana Europea de la prevenció de residus

La industria tèxtil és una de les més contaminants i és la responsable del 10% de totes les emissions del planeta de CO2. Però no només és contaminant per les seves emissions, la producció d'una samarreta consumeix 2.700 litres d'aigua. Per potenciar el percentatge de recollida selectiva, de reutilització i de reciclatge dels tèxtils enguany el lema de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus és “Moda circular i sostenible. Generar residus és antiquat!”.

“La setmana europea de la prevenció de residus fa temps que se centra en les tres R, reduir, reciclar i reutilitzar i enguany tracta sobre els residus tèxtils, que generen molts microplàstics que acaben al mar, i sobre la moda consumista” ha explicat el tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olesa, Martí Figueres.

El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Iván Carreira, ha destacat que “aquesta campanya, que fem en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, té l'objectiu de conscienciar a la gent sobre el cost que té en el medi ambient, sobre el mal ús tant a nivell particular com a nivell industrial. Quan una línia es passa de moda i no té sortida al mercat es porta a abocadors de països del tercer món generant milers de tones de residus, i com tenen una base de plàstic, la seva descomposició és molt lenta. Aquesta és la cara fosca de la moda, malbaratem recursos, energia i contaminem”.  

D’entre les accions que impulsa l’Ajuntament d'olesa, a través del Departament de Medi Ambient, destaca la recollida de roba usada que es farà a centres educatius com l’Escola Povill durant tota la setmana i que es recollirà el divendres 25.

El divendres 25, a la tarda, a la Plaça de l’Oli, hi serà la ‘Didaltruck’, un vehicle amb una eines i mitjans necessaris per fer arranjaments o transformacions. L'objectiu és promoure la reparació i la reutilització, fomentant el canvi d'hàbits de consum per allargar la vida útil de la roba.

Un altra de les accions consistirà en repartir unes papereres de reciclatge en diferents equipaments municipals i centres esportius per classificar els residus orgànics, d’envasos i de paper, amb un posterior pesatge per determinar els quilos de residus generats en aquests centres. D’altra banda, la Biblioteca Santa Oliva disposarà d’un estand amb llibres relacionats amb la prevenció de residus.

Mesures estalvi energètic

Arran dels preus disparats de l’energia, incrementats el 2022 sobretot pels nous contractes de l’Acord Marc d’Electricitat i de Gas, les administracions públiques, com la ciutadania en general, ha vist incrementat notablement la seva despesa en llum i gas.

L’Ajuntament d’Olesa, conscient d’aquesta situació, i per reduir costos en energia però també compromès amb la cura del medi ambient i amb  l’estalvi energètic, ha impulsat un seguit de mesures en edificis i equipaments municipals i a la via pública.

L’Ajuntament ha calculat els costos en despesa energètica al 2022, i ha fet una estimació dels costos al 2023, i ha constatat que, en alguns casos, fins i tot multiplica per quatre la factura amb el mateix consum. “Degut al preu disparat de l’energia es disparen els costos en despesa energètica. Només en enllumenat públic en 2022 el cost és de 170.000 euros/any; i al 2023, més de 390.000 euros/any. Amb el mateix consum en alguns casos, com en l’enllumenat públic la despesa es duplica, i en d’altres, com amb el gas, es multiplica per quatre amb el mateix consum”, ha destacat el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Per a fer-li front, fa temps que l’Ajuntament està duent a terme una sèrie de mesures, com substituir a l’enllumenat públic les bombetes tradicionals per bombetes LED de baix consum, i ara farà noves accions per estalviar costos, energia i emissions contaminants. Una d’elles és la monitorització dels equipaments municipals, que permetrà veure patrons de comportament de consum energètic i fer un control més eficient i acurat.  S’ha fet una prova pilot als edificis de l’Ajuntament i de la Policia Local i a l’Escola Sant Bernat. Això representarà  un estalvi d’entre el 16 i el 18%.

També amb la instal·lació d’uns caldera de biomassa a l’escola Ferrà i Esteva, que permetrà substituir el consum de gas pel consum de pèl·let per a la calefacció i representarà un estalvi de 75.000 €/any: o la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al Mercat Municipal, que representarà un estalvi anual previst  de més de 34.000 €/any només en autoconsum i permetrà la creació de comunitats energètiques locals.

­Per potenciar l’ús de vehicles elèctrics (i reduir emissions de CO2 dels vehicles de gasoil i gasolina) fa temps que l’Ajuntament aposta també per l’ús de vehicles elèctrics. En aquesta línia, s’instal·laran nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Als dos que n’hi ha al carrer Mallorca i al passeig del Progrés, se n’afegeixen dos més al carrer d’Amadeu Paltor (davant l’edifici de la Policia Local). Cada punt té capacitat per carregar dos cotxes simultàniament.