20/04/22

Comença el període d'inscripció als ensenyaments no obligatoris

Avui comença la preinscripció de batxillerat i d’FP de grau mitjà per al proper curs 2022-2023 per l’alumnat de continuïtat de 4t d’ESO d’Olesa.

Image
Alumnes fent experiment a la classe

A partir d’avui s’inicia el període de preinscripció  per al curs 2022-2023  per als ensenyaments de batxillerat, així com per als de formació professional de grau mitjà per l’alumnat de continuïtat de 4t d’ESO, alumnat d’FP de grau bàsic i menors de 18 anys que estudiïn un PFI, el CAM o que superin la prova d’accés. El període de preinscripció varia en funció de la tipologia i és diferent, per a l'alumnat de Batxillerat, Formació Professional (FP) i Programa Formació i Inserció (PFI).

Enguany la novetat és que la preinscripció de la formació professional de grau mitjà tindrà dos processos diferenciats: en primer lloc, la duran a terme els alumnes de continuïtat–entre el 20 i el 26 d’abril-, i la resta d’alumnat ho farà entre el 17 i el 23 de maig.

La preinscripció serà totalment electrònica, de tal manera que es podrà fer en qualsevol hora del dia –durant les 24h- i des de qualsevol dispositiu, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon mòbil.

La preinscripció per l’alumnat que vulgui cursar batxillerat es regeix per l’adscripció del centre educatiu. D’aquesta manera es possibilita que totes les sol·licituds de preinscripció en un centre de batxillerat d'alumnes que hagin estudiat la secundària en el centre tinguin prioritat en l'assignació de places per davant dels que provinguin d'altres centres, amb independència de la puntuació obtinguda per la resta de criteris.

Pel que fa a la formació professional, enguany l’alumnat de continuïtat de 4t d’ESO, d’FP de grau bàsic i menors de 18 anys que estudiïn un PFI, el CAM o que superin la prova d’accés enguany té un procés separat de la resta d’alumnat, i es fa la preinscripció abans. Les sol·licituds de preinscripció a l’FP s'ordenen segons els processos determinats i les diferents vies d'accés als cicles, i dins de cada via d'accés s'ordenen segons el criteri de prioritat de la qualificació mitjana dels estudis, del curs o de la prova d'accés de cada alumne. A més, s'atorga un número a cada sol·licitud de forma aleatòria. Aquest número s'utilitzarà en cas d'empat: s'obté un número obtingut per sorteig, i a partir d'aquest s'ordenen les sol·licituds empatades.

Oferta formativa a Olesa

A Olesa l’oferta formativa de batxillerat s’imparteix als dos instituts públics: Daniel Blanxart i Creu de Saba, i a la Cooperativa d’Ensenyament Daina Isard. L’oferta formativa d’FP de grau mitjà s’imparteix a l’institut Daniel Blanxart.

L’institut Daniel Blanxart ofereix les modalitats de batxillerat científic, tecnològic, social i humanístic. Al Creu de Saba es poden cursar també les modalitats de ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials.

D’altra banda, la Cooperativa d’Ensenyament Daina Isard també ofereix batxillerat. En aquest cas l’oferta és d’arts plàstiques i disseny, d’humanitats i ciències socials, i de ciència i tecnologia.

Pel que fa a l’oferta educativa d’FP de grau mitjà, l’institut Daniel Blanxart és l‘únic que l’oferta.  Hi ha un cicle formatiu de Gestió Administrativa, de Guia en el Medi natural i de temps de lleure, Sistemes Microinformàtics i Xarxes; i un altre d’Atenció a les Persones en situació de Dependència, aquest és dual i combina la formació al centre educatiu amb feina a l’empresa.

Del Programa Formació i Inserció, aquest centre imparteix un cicle d’Auxiliar de Muntatge d’Instal·lacions electròniques en edificis.

Períodes de preinscripció 

La presentació de sol·licituds de preinscripció per als ensenyaments post obligatoris serà:

  • Batxillerat: del 20 al 26 d'abril
  • Cicles FP grau mitjà d'alumnat amb continuïtat d'escolarització: del 20 al 16 d'abril
  • Cicles FP grau mitjà d'alumnat sense continuïtat d'escolarització: del 17 al 23 de maig
  • Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny grau mitjà: del 17 al 23 de maig
  • Cicles FP i d'arts plàstiques i disseny grau superior: del 25 al 31 de maig
  • PFI - Pla Transició al Treball: del 2 al 13 de maig 

Tota la informació dels diferents ensenyaments es pot consultar al portal preinscripcio.gencat.cat, que aplega tota la informació i dates referents a la preinscripció i l’enllaç als continguts de tots els estudis, els requisits d’accés, així com les sortides acadèmiques i professionals.

Documents relacionats

Document