04/01/24

Les denúncies per violència masclista augmenten en el tercer trimestre al Baix Llobregat

Durant el tercer trimestre del 2023, els partits judicials del Baix Llobregat van registrar un total de 614 denúncies per violència masclista.

Image
Imatge genèrica de violències masclistes

L'Observatori Comarcal del Baix Llobregat ha publicat un informe que analitza les dades sobre violència masclista recollides pel Consejo General del Poder Judicial, durant el tercer trimestre del 2023. L'informe revela que es van registrar un total de 614 denuncies, de les qual el 77% van ser rebudes mitjançant atestat policial, amb la víctima com a denunciant. L'ús de la intervenció policial directa va representar el 16%, mentre que el 3% de les denúncies es van presentar directament als jutjats de guàrdia.

D’entre les dones víctimes de violència masclista, es destaca que 9 de cada 100 decideixen no declarar en el procediment judicial. Això representa una xifra inferior al conjunt de Catalunya i d'Espanya, tot i que encara és una proporció preocupant.

Les dades mostren que durant aquest període, 43 homes van ser condemnats i 3 absolts. Es van registrar 45 assumptes civils i 801 assumptes penals d'ingrés directe. Les lesions i maltractaments van ser els delictes més registrats (el 67% del total).

Pel que fa a les ordres de protecció, se’n van iniciar 119, totes a instàncies de les víctimes. No obstant això, el 57% d'aquestes ordres van ser denegades. Segons la regidora de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+ de l’Ajuntament d’Olesa, Laia Montes, “aquesta realitat es repeteix a tot Catalunya, on es concedeixen molts menys ordres de protecció que a la resta de l’Estat espanyol”. 

Audio file

L'evolució de la situació durant aquest trimestre destaca alguns canvis significatius. Mentre que el nombre de denúncies ha augmentat en comparació amb el segon trimestre del 2023 (es van registrar 24 denúncies més), s'observa una disminució en la dispensa a declarar per part de les dones víctimes. De fet, el 9% de les dones decideixen no declarar contra el seu agressor (en el segon trimestre de 2023 aquest percentatge era del 14%, i del 7% en el tercer trimestre de 2022).

Afrontar aquesta situació requereix una mirada integral, que no només consideri les dimensions legals, sinó també les psicològiques i socials. Per a Montes, “els casos de violència masclista són transversals a tots els espais, i des de l’administració tenim la responsabilitat de fer pedagogia i intentar posar totes les facilitats a les víctimes”.

En aquest sentit, la regidora ha recordat que un dels objectius del Departament de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+ per al 2024 és consolidar el SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) d’Olesa amb més personal. Montes ha explicat que “els perfils que s’incorporen són diversos i contribueixen a l’objectiu de desestigmatitzar la violència masclista, enfortint un SIAD que abordi la violència masclista més enllà de l’àmbit de la parella”. La regidora ha reiterat la importància de continuar amb els esforços per millorar aquest servei, i ha recordat que és essencial posar a disposició de les víctimes un espai segur per compartir els seus testimonis.

Audio file

El SIAD-La Teixidora d’Olesa està ubicat a l’edifici dels Safaretjos (carrer de Salvador Casas, 3). L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9.30 h a 14.30 h; i els dimarts, de 16 h a 19 h. Per a contactar amb el servei, es pot trucar al 937780050 (extensió 4) o bé per correu electrònic a cird@olesademontserrat.cat