11/11/22

Entra en vigor el nou Pla d'ordenació urbanística municipal d'Olesa

La Generalitat de Catalunya ha publicat avui el nou pla urbanístic, darrer pas per a la seva entrada en vigor i que deixa sense efecte el planejament anterior, del 1993.

Image
Olesa el teu futur

Aquest era el darrer pas formal desprès de rebre el vistiplau definitiu de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el passat mes de juliol. L’entrada en vigor d’aquest pla d’ordenació deixa sense efecte el planejament urbanístic general anterior, de 1993.

Han sigut més de 6 anys de treball, des que es va iniciar la redacció, el 2016, d’aquest ambiciós projecte que defineix el nou marc normatiu d’Olesa pels propers 30 anys. L’alcalde d’Olesa i regidor d’Urbanisme, Miquel Riera, ha explicat que “amb la seva publicació es poden ja tirar endavant moltes actuacions que estaven aturades. Durant 6 anys hem fet una feina ingent, perquè desenvolupar un POUM és un procés molt complex i amb un elevat grau de dificultat, de fet hi ha molts municipis que es queden a mig camí”, i ha afegit “han estat tres anys per desenvolupar la proposta, de 2016 a 2019, fins a la seva aprovació inicial; i després 3 anys mes, de 2019 fins ara, per a fer rectificacions i afegir les propostes que s’anaven fent”.

En tot aquest temps l’Ajuntament ha fet un treball inclusiu i de consens, amb un grup de treball que ha comptat amb la participació dels diferents grups municipals i també de participació de la ciutadania, agents socials i entitats. Del procés participatiu, amb les sessions informatives, tallers i enquestes, s’han recollit més 350 aportacions.

El document també ha rebut l’aval de tots els estudis tècnics i legals necessaris per donar resposta a tots els requeriments d’un projecte d’aquesta complexitat, ha elaborat un nou catàleg de patrimoni i ha estat pioner en desenvolupar una auditoria urbana de gènere i salut, que també s’ha incorporat.

“Ara ja tenim les eines per a donar resposta a totes aquelles necessitats i problemes que el POUM del 1993, ja obsolet, no podia resoldre, i tenim l’oportunitat de fer reciclatge urbà reservant espais per a equipaments i zones d’esbarjo, garantint l’accessibilitat i relligant el teixit urbanístic. El nou POUM permetrà desenvolupar el municipi, especialment a les zones industrials per a poder potenciar i desenvolupar els polígons”, ha dit Riera.

Aquest nou Pla vol posar les bases per una Olesa millor, una ciutat cohesionada i sostenible, pensada per a les persones, que defensi les particularitats del seu patrimoni i preparada per superar el reptes de futur. Per aconseguir tot plegat, el POUM se sustenta en diferents eixos de treball: la defensa de l’habitatge protegit, la protecció del patrimoni, la definició d’una mobilitat sostenible, la cohesió dels barris i l’ordenació de l’activitat econòmica.

El POUM consta de més de 4 mil documents i diversos estudis que es poden consultar de manera senzilla i entenedora al  web municipal. A l’apartat del POUM està l’explicació de les diferents fases del procés, informació detallada dels eixos de treball, tot el procés participatiu i la documentació generada durant el procés de redacció i tramitació fins a la seva aprovació definitiva avui.