15/12/22

Obert el termini per a sol·licitar ajuts a la digitalització del comerç

Avui 15 de desembre s'obre la convocatòria de subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç dels fons europeus Next Generation.

Image
Imatge ma sobre teclat en color blau amb una malla de punts, i seqüències binaries

Aquesta línia de subvencions té per objecte impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.


Aquestes subvencions es financien mitjançant recursos derivats de l'instrument europeu de recuperació NextGeneration EU, per mitjà del Mecanisme de recuperació i resiliència que estableix el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer.

Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions:  

 • Les persones professionals autònomes donades d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, titulars d’un establiment de comerç al detall 
 • Les petites i mitjanes empreses titulars d’un establiment de comerç al detall, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques 
 • Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris  

En l’àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya. 

Queden excloses explícitament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.  

A més, només podran ser beneficiàries les empreses incloses dins la categoria de pime, és a dir, petites i mitjanes empreses (incloses també les empreses de menys de 10 treballadors). 

Actuacions i despeses subvencionables

Seran subvencionables les següents actuacions: 

En l’àmbit de les empreses de comerç:  

 • Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra, per exemple, la millora de l’atenció, relació i coneixement de la clientela, despeses relacionades amb implementació de solucions de ciberseguretat o pel desenvolupament d’aplicacions informàtiques. 
 • Despeses referides a la transformació del punt de venda, com la digitalització de la gestió del comerç, la transformació digital del comerç no sedentari o l’adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l’establiment físic.  
 • Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular com l’adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l’impacte ambiental o la instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida. 
   
   

  En l’àmbit de les entitats i associacions de comerç: 

 • Millora de l’atenció, relació i coneixement de les persones consumidores i la seva fidelització 
 • Inversió en canals digitals de les associacions  
 • Publicitat i comunicació en mitjans o suports digitals 
 • Mètriques i anàlisis de mercat 
 • Solucions de ciberseguretat a nivell associatiu 
 • Adquisició de mobiliari i eines tecnològiques 
 • Formació destinada a millorar l’ús i gestió d’eines tecnològiques en el comerç, màrqueting digital, tècniques de fidelització i explotació i anàlisi de dades vinculats a la venda online.   

Quantia

L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària de fins el 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros. La inversió mínima és de 2.000 euros .

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos, acaba a les 14:00 hores del dia 19 de gener de 2023. 


Procediment de sol·licitud i documentació

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Treball.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa.

Des del departament de Promoció Econòmica es donarà informació i assessorament als comerços que tinguin dubtes o consultes per fer els tràmits.