10/01/23

L'Ajuntament d'Olesa ajudarà a finançar més d'una setantena d'actuacions de rehabilitació d'edificis

En total, a la convocatòria de 2022 s’hi van presentar 99 sol·licituds (més del doble que el 2021), de les quals 72 han tingut resolució favorable.

Image
Millora i rehabilitació d'edificis d'ús residencial d'Olesa de Montserrat 2023

L’Ajuntament d’Olesa ajudarà a finançar més d’una setantena d’actuacions de millora i rehabilitació d’edificis d’ús residencial del municipi, gràcies als ajuts locals als quals hi destina, anualment, 100.000 €. En total, a la convocatòria de 2022 s’hi van presentar 99 sol·licituds (més del doble que el 2021), de les quals 72 han tingut resolució favorable (la resta són principalment desistiments). Les obres finançades poden ser ja fetes, com a molt des del gener de 2021, o bé que estiguin pendents de fer amb límit fins el 15 d’abril. També se subvencionen projectes d’obres o informes tècnics dels immobles.

L’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, ha fet una valoració molt positiva de la resposta a la convocatòria 2022 de les subvencions per a la rehabilitació d’edificis, d’habitatges i d’equipaments d’ús residencial. Per a l’alcalde, és important que la ciutadania aprofiti aquest tipus d’ajuts, que es poden sumar a les que atorguen altres administracions, ja que l’Ajuntament subvenciona també el primer pas que cal fer, que és tenir una inspecció tècnica de l’habitatge.

En les sol·licituds es podien incloure actuacions de rehabilitació de façanes i cobertes (només amb millora energètica de l’envolupant) o d’elements estructurals d’edificis i d’habitatges; obres de millora de les instal·lacions, de l’eficiència energètica o de l’accessibilitat, i els honoraris tècnics per a la redacció dels estudis energètics, d’informes de la ITE i dels diferents projectes o documentació tècnica necessaris per a la realització de les diferents accions previstes en els ajuts.

Quant al tipus de sol·licituds que han tingut resolució favorable (72 en total), 13 són per a obres diverses en edificis plurifamiliars; 27 per a habitatges unifamiliars, i 32 eren de comunitats de propietaris que només demanaven honoraris tècnics per a la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE). Del pressupost de 100.000€ disponible, 50.000€ s’han de repartir entre els 13 edificis plurifamiliars; 40.000€ entre els 27 unifamiliars, i 10.000€ entre qui sol·licitava honoraris tècnics.

L’alcalde ha coincidit a destacar el gran èxit de la convocatòria 2022 i a recordar a les persones sol·licitants que la justificació de les actuacions es pot fer fins el 2 de maig. Per tant, les persones que encara no han fet l’obra, han de tenir en compte que la poden fer fins el 15 d’abril.

Properament l’Ajuntament d’Olesa analitzarà quins canvis ha de fer en les bases per a la convocatòria 2023 dels ajuts a la rehabilitació, ja que s’ha constatat que, per exemple, hi ha molta demanda d’actuacions per a la millora de l’eficiència energètica.

Els ajuts es poden sumar a les subvencions Next Generation

Els ajuts a la rehabilitació d’edificis que atorga l’Ajuntament d’Olesa es poden sumar a les subvencions Next Generation, un ajuts europeus per a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges. A Catalunya, els ajuts Next Generation són gestionats per la Generalitat, que ha allargat fins al 30 de novembre el termini per sol·licitar-los.

En aquest cas, però, les ajudes únicament es poden destinar a obres de millora de l’eficiència energètica, com per exemple canvi dels tancaments (finestres), substitució de calderes o bé instal·lació de plaques solars, entre d’altres. La ciutadania es pot acollir als programes 3 i 4 dels ajuts, per a edificis plurifamiliars o bé unifamiliars.

La responsable de l’Oficina Local d’Habitatge, Maica Ribas, ha destacat que, per poder accedir a la subvenció, cal certificar mitjançant informe tècnic que, efectivament, s’ha donat aquesta millora energètica. Per poder orientar la ciutadania en aquest sentit, personal tècnic de l’Ajuntament d’Olesa ha fet càlculs per saber quin tipus d’actuacions poden fer acomplir els mínims exigits per la Generalitat.

Ribas ha animat la ciutadania a aprofitar aquests ajuts, ja que si bé les obres acostumen a ser una despesa important, les subvencions poden ser del 40% o del 60% del total. A més, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha arribat a acords amb diferents entitats bancàries que faciliten la gestió i les condicions en cas d’haver de demanar un préstec per a aquests obres.

Les sol·licituds, que es poden presentar fins al 30 de novembre, només es poden fer de manera telemàtica a través de la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Maica Ribas ha explicat que si bé pot ser un tràmit complicat, hi ha tècnics que actuen com a agents rehabilitadors i se n’ocupen de tot.

Per a més informació podeu contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge al 93 778 00 50 o bé al correu habitatge@olesademontserrat.cat