14/09/22

L’Ajuntament d’Olesa desenvolupa actuacions per prevenir i controlar plagues a la via pública

Des del departament de Salut Pública es desenvolupen programes de vigilància i control de plagues a la via pública i es demana la col·laboració ciutadana per evitar la seva proliferació.

Image
Intervenció de dos operaris aplicant biocides en les clavegueres

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat desenvolupa de forma continuada durant l’any programes de vigilància i de control de plagues, així com intervencions per fer-hi front quan les mesures preventives no són suficients per evitar-les. El departament de Salut Pública s’ocupa de la vigilància, control i prevenció de plagues de mosquits, rosegadors, paneroles o coloms, entre d’altres espècies, a la via pública.

Per evitar-ho, la prevenció és clau, i l’Ajuntament fa servir mètodes de gestió i control que es recullen al Pla de Control Integral de Plagues. En cas que fos necessari aplicar biocides, es fa de forma selectiva i utilitzant els productes més específics i adequats a les necessitats detectades en cada cas i que representen el menor risc possible per a les persones i el medi ambient.

La tècnica responsable del departament, Vicky Gázquez, explica que aquest any les temperatures altes han produït un increment de plagues “n'hi ha molts que són inofensius i la seva presència no produeix cap mena de problema, però quan troben les condicions òptimes de temperatura i humitat, i els aliments suficients, es multipliquen ràpidament fins a convertir-se en una plaga i causen molèsties importants”.

Els programes de vigilància i control de plagues prioritzen especialment la vessant preventiva, implementant mesures de control integral (biològic, físic, mecànic, d’ordenació i de salubritat). “Aquest control inclou un manteniment periòdic preventiu mensual a la xarxa de clavegueram municipal i, d'abril a setembre, control quinzenal, coincidint amb els mesos de major proliferació de plagues. També inclou la realització de mesures correctores per evitar la presència de plagues com tapar obertures, reparar esquerdes, netejar arquetes sifòniques, etc". detalla la tècnica de Salut Pública.

Enguany, les incidències més importants al municipi s’han donat amb rosegadors i paneroles, principalment, “les zones més sensibles són aquelles més properes al medi natural, habitatges en estat de deixadesa i contenidors desbordats de brutícia” apunta la tècnica responsable de Saut Pública, qui afegeix "entre les recomanacions per tal d’evitar la proliferació d’aquestes especies animals destaca no deixar restes de menjar, ni deixalles fora dels contenidors i evitar la presència d’aigua i d’humitats, o llocs foscos i esquerdes on poden criar".

 

Recomanacions a la ciutadania

En cas de rebre incidències per presència de plagues, es realitzen tractaments de xoc a la zona afectada i, en el seu cas, es proporcionen recomanacions a la ciutadania per evitar la presència i proliferació de plagues a la propietat privada:

  • tapar forats i reparar esquerdes
  • instal·lar mosquiteres a les finestres o borlets a les portes
  • evitar la presència d’andròmines per facilitar la neteja i evitar racons que puguin esdevenir punts de cria
  • no deixar restes d’aliments que puguin ser un reclam per les plagues
  • eliminar la presència d’aigua i d’humitats
  • revisar la disposició de sifons en els sanitaris 

Per tal de controlar aquestes plagues, és fonamental la col·laboració de la ciutadania. Si es detecta la presència de plagues, és important que es faci arribar aquesta informació el més aviat possible al departament de Salut Pública de l’Ajuntament d’Olesa trucant al 93 778 00 50 a l’extensió 4030 o enviar un correu a salutpublica@olesademontserrat.cat o comunicar-ho per registre d’entrada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. També és possible notificar-ho fent ús de l’aplicació Línia Verda.