Aparcaments dissuasius

L’Ajuntament d’Olesa ha apostat per la creació de zones d’aparcament dissuasiu en diferents punts del municipi. Aquests espais permeten estacionar els vehicles en un radi d’entre cinc i deu minuts dels principals punts d’interès, equipaments i zona comercial. Alguns d’aparcaments dissuasius s’han creat arran de la signatura de convenis amb propietaris privats. En total, totes aquestes zones d’aparcament ofereixen 1.100 places gratuïtes.

A Olesa hi ha solars que, malgrat que la ciutadania els ha utilitzat per aparcar durant molt de temps, són de propietat privada. Per tant, si no hi ha conveni amb l’Ajuntament, els propietaris poden prohibir-hi l’accés i aparcament quan així ho considerin. 

De tota manera, l’Ajuntament d’Olesa ha estudiat quins solars urbanitzables hi ha al municipi que permetrien crear nous aparcaments. Per aquesta raó, segueix negociant amb la propietat d’alguns terrenys acords que possibilitin el seu ús públic com a aparcament dissuasiu. 

Podeu consultar la ubicació dels aparcaments dissuasius en espais municipals o sota conveni al Geoportal d’Olesa i al mapa adjunt.

Image
Mapa dels aparcaments dissuasius d'Olesa