Policia Local

Policia Local d'Olesa

La Policia Local és el principal component del cossos de seguretat dins de l’àmbit municipal. La seva actuació de servei públic està adreçada a tota la ciutadania, donant resposta als requeriments d’aquesta, no només quan es produeixen sinó també anticipant-se a la resolució de problemes amb una adequada prevenció. 

Es basa en criteris d'implicació social, presència en el territori, proximitat a la ciutadania i voluntat de servei. Aquests principis bàsics i genèrics, s’adapten a la realitat de cada moment, a la demanda social i a l'eficàcia en l'assignació dels recursos disponibles.

El servei que ofereix la nostra Policia Local es centra en els següents eixos d’actuació: 

  • Seguretat viària: regular i garantir la fluïdesa del trànsit i reduir l'accidentalitat.
  • Seguretat administrativa: garantir el compliment de la legislació vigent. 
  • Seguretat ambiental: garantir i fomentar el respecte al medi ambient. 
  • Seguretat ciutadana: garantir l'exercici dels drets i les llibertats dels ciutadans, reduint la inseguretat i prevenint els actes delictius. 
  • Seguretat assistencial: ajudar i auxiliar les persones en situació de risc, contribuint a la millora de la convivència ciutadana.

A més de les tasques relacionades amb la seguretat del municipi, la gestió de denúncies i els serveis d’investigació i administració de justícia, la Policia Local s’ocupa de dur a terme diferents plans d’atenció a la comunitat, així com tasques educatives (des d’oficines especialitzades en mediació i resolució de conflictes, programes específics d’atenció a la víctima i educació per a la mobilitat segura, entre d’altres), treballant des de la proximitat amb la ciutadania.

Contacta amb nosaltres!

Carrer d'Amadeu Paltor, 28

Telèfon: 937783131