27/02/24

Ajuts en matèria d’Habitatge

Prestacions econòmiques d’especial urgència (PEEU) per pagar deutes de quotes d’amortització hipotecària o de rendes de lloguer

Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones amb dificultats per al pagament de l’habitatge.

Aquesta prestació la poden sol·licitar les persones residents a Olesa de Montserrat que han contret deutes:

  • Amb l'entitat financera en relació amb el pagament de quotes hipotecàries del seu habitatge habitual i permanent
  • Amb la propietat de l'habitatge per rendes de lloguer 

Amb el pagament de la prestació, cal garantir la liquidació total del deute i s'ha d'acreditar estar en condicions de continuar poder pagant les quotes, d'amortització hipotecària o de rendes de lloguer. 

El primer rebut impagat no pot ser anterior a 12 mesos des de la data de la presentació de la sol·licitud.

Aquestes prestacions són incompatibles amb altres prestacions amb la mateixa finalitat i per als mateixos mesos.

La documentació que cal aportar és l’imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat, i la documentació especificada per a cada tipologia.

L’imprès cal demanar-lo directament a l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) mitjançant el correu electrònic habitatge@olesademontserrat.cat.

 

Properes convocatòries per sol·licitar subvencions per al pagament del lloguer

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat els terminis de les convocatòries per presentar sol·licituds de subvencions per al pagament del lloguer.

Del 27 de febrer i fins al 27 de març es poden demanar les subvencions per al pagament de lloguer per a persones grans (que tinguin 65 anys o més a la data de publicació de la convocatòria).

De l'11 de març i fins el 12 d'abril es poden demanar les subvencions per al pagament de lloguer per persones joves (que tinguin 35 anys o menys a la data de publicació de la convocatòria).

Pendent de dates d’obertura de la convocatòria, quedarà el col·lectiu d’entre 36 i 64 anys. 

Les sol·licituds es podran tramitar a través de l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olesa. Caldrà demanar Cita prèvia (olesademontserrat.cat)o bé presentar-ho telemàticament a través de la Seu electrònica del web municipal.