23/10/23

Convocatòria del Ple ordinari del 26 d'octubre de 2023

Aquesta sessió ordinària del Ple, tindrà lloc el proper 26 d'octubre 2023 a les 19.00 h a la sala de plens de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

I - PART RESOLUTIVA

1.1.- Acta Sessió Ordinària de data 28 de setembre de 2023. Exp. 2023/007302
1.2.- Modificació ordenança fiscal 2024. Número 1 Impost sobre bens inmmoble (IBI). Exp. 2023/007336
1.3.- Modificació de la fixació del dia, hora i periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local. Exp. 2023/005613
1.4.- Moció del grup municipal Socialista per instar al govern municipal per a la creació d'un pla d'emergències per onades de calor i altres emergències. Exp. 2023/007077

II - CONTROL DE GOVERN

2.1.- Moció rectificada i conjunta d'Olesa Oberta En Comú Podem i Bloc Olesà - CUP Alternativa municipalista per demanar l'adhesió a la ILP per a la proposició de llei de garanties de finançament del sistema educatiu català per un mínim del 6% del PIB per a l'educació. Exp. 2023/007160
2.2.- Donar compte informe intervenció 884/2023. Informe d'auditoria del registre comptable de factures de l'exercici 2022. Exp. 2022/007876
2.3.- Donar compte del decret núm. 2362 de 20 d’octubre de 2023 - "Delegació de competències de l'Alcalde a favor dels Regidors i Regidores. Exp. 2023/005275
2.4.- Donar compte de la relació de Decrets del mes de setembre del 2023
2.5.- Precs i preguntes

El Ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament d'Olesa i des d'Olesa Ràdio emissora municipal (90.1 F.M. i www.olesaradio.cat).