29/10/21

Resum del Ple municipal ordinari del mes d'octubre

Durant la sessió plenària es va aprovar una modificació d'ordenances fiscals, un conveni amb la Generalitat per a la construcció de 33 habitatges socials i la reprovació a la regidora de Ciutadans Vanesa Carrasco, entre d'altres acords.

Image
Assistents al Ple d'Octubre

La modificació de tres ordenances fiscals, un conveni amb la Generalitat per a la construcció de 33 habitatges amb protecció oficial al carrer Indústria o una moció de reprovació a la regidora de Ciutadans Vanesa Carrasco són alguns dels punts tractats en el Ple ordinari del mes d’octubre de l’Ajuntament d’Olesa, celebrat dijous al vespre, i el primer amb públic presencial des que va esclatar la pandèmia de la covid-19.

Al Ple no hi va ser present el regidor de Junts per Catalunya i membre de l’Equip de Govern Domènec Paloma, a qui l’alcalde va enviar ànims “pel moment delicat de salut que està passant”.

Modificació de les ordenances fiscals

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat una modificació de les ordenances fiscals per al 2022 que només afecta tres tributs: l’Impost de Bens Immobles (IBI); la  taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids, i la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

L’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, va explicar que l’actualització feta té com a base l’increment de l’IPC, tenint en compte que les despeses que ha de pagar l’ajuntament també pugen, i el fet que, fent una actualitzacions, així s’evita que un any els impostos pateixin una pujada sobtada que afecti la butxaca de la ciutadania.

En el cas de l’IBI, i segons va explicar la regidora d’Hisenda, Lourdes Vallès, l’actualització de les quotes han tingut en compte l’IPC, que quan es va fer l’estimació es calculava estaria al voltant del 4%. L’increment proposat per als bens urbans i els bens rústics és del 3,05%, mentre que per als usos industrials és d’un 10% en aquelles indústries amb un valor cadastral superior a 250.000€. A més, també s’han modificat parts del redactat de l’ordenança per millorar-ne la gestió, com en el cas de les bonificacions (si en coincideixen diverses, s’aplicarà la de més quantia) o els terminis de fraccionament (que passen de quatre a cinc).  

Quant a la taxa de residus sòlids urbans, amb l’objectiu d’assolir progressivament un grau de cobertura òptim dels costos del servei de gestió dels residus domèstics, s’incrementa en un 8% la quota tributària per als habitatges i el 12% per als comercials assimilables a municipals. També es modifiquen els coeficients reductors socials amb la mateixa finalitat i els ambientals s’incrementen per incentivar l’ús de la deixalleria.

El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Ivan Carreira, va detallar durant el Ple de dijous que el càlcul d’aquestes pujades responen a un detallat estudi de costos que ha tingut totes les variables del servei, tant pel que fa a despeses com a ingressos. També s’ha fet una comparativa amb altres municipis del nivell de cobertura que dona la taxa, i que en el cas d’Olesa ronda el 60%. Per tant, hi ha un important dèficit que s’arrossega i s’ha d’evitar, va dir el regidor, que encara augmenti més. Segons Ivan Carreira, l’increment en la taxa suposa uns 9€ a l’any per a un habitatge tipus i uns 16€ anuals per a un comerç tipus d’uns 100 m2. En el cas de grans superfícies, com els supermercats, l’increment és d’uns 110€ a l’any.

Finalment, i pel que fa a la taxa de taules i cadires, s’adeqüen diferents articles per simplificar barems i es modifica la quota tributària, que calcula el preu en base a una unitat de taula més quatre cadires. Segons va explicar el regidor de Promoció Econòmica, Dídac Solà, si fins ara es calculava aquesta ocupació a raó de 3,2 m2, ara es calculen 4 m2. A més, s’han tret coeficients per simplificar el càlcul de la quota i el tràmit per fer la petició d’ocupació.

L’ordenança manté tres períodes d’aplicació: de gener a desembre, d’abril a octubre, i de juny a l’11 de setembre. I en els tres períodes la quota anual a satisfer es rebaixa entre 20 i 25 € depenent el període. Per tant, va dir solà, els bars i restaurants que sol·licitin la terrassa veuran una rebaixa en el preu, a més d’una simplificació dels tràmits. Però malgrat la rebaixa, com que s’estima la petició de terrasses s’incrementarà, la recaptació que es farà serà superior a la del 2021.

Donades les explicacions, la resta de grups municipals van exposar el seu posicionament envers la nova proposta d’ordenances.

Marc Serradó, regidor de la CUP, va valorar positivament la proposta presentada per l’Equip de Govern. De l’IBI, Serradó va considerar la pujada “moderada”, i va celebrar que es gravi en el cas de l’IBI industrial de manera progressiva als valors cadastrals més elevats, ja que “aquests ingressos de més permetran destinar més diners a polítiques socials”. El regidor de la CUP també es va mostrar favorable a l’actualització de la taxa de gestió de residus, tot i que va recordar que el seu grup aposta per una reformulació profunda del servei i de la taxa. Finalment, quant a la taxa de taules i cadires, va anunciar que la CUP donava un vot de confiança a la proposta presentada. Per tot plegat, la CUP va avalar la proposta de noves ordenances fiscals.

Des d’ERC, el regidor Jordi Parent va apostar, com havia fet la CUP, per “un model de fiscalitat més simple, progressiva i que tendeixi cap a la justícia social”. En el cas de la proposta per al 20222, la va trobar “encertada”, sobretot per la progressivitat que s’aplica en l’IBI, la simplificació i rebaixa en la taxa de taules i cadires i l’actualització de la taxa de gestió de residus. Per aquesta raó ERC també va anunciar el seu vot positiu.

Per contra, per a Ciutadans la proposta no és adequada, ja que contempla una pujada que, sobretot en l’IBI, veuen massa elevada, segons va dir el regidor José María Paniello. També va reclamar “més tallers” per fomentar el reciclatge entre la ciutadania.

El PSC tampoc es va mostrar favorable a la proposta, lamentant la pujada en l’IBI i la taxa de gestió de residus “que són impostos que ha de pagar tothom”, va recordar la regidora Lourdes Garcia.

Des del Bloc Olesà, el seu portaveu, Jordi Martínez, va recordar que “sense impostos no hi ha serveis”, i va assegurar que, com a mínim “cal actualitzar els impostos amb l’IPC perquè l’Ajuntament no perdi capacitat de donar servei”.

Finalment, la proposta d’ordenances fiscals per al 2022 va quedar aprovada amb els vots favorables de Bloc Olesà, ERC i la CUP, el vot contrari de Ciutadans i l’abstenció del PSC.

Aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana

El nou Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Olesa va rebre dijous l’aprovació definitiva del Ple amb el vot unànime de tots els grups, que al mes de juliol també havien aprovat inicialment, per unanimitat, el text. En aquest cas, l’aprovació definitiva es va fer després de desestimar les cinc al·legacions presentades, una decisió presa en el si del grup motor, integrat per tots els grups municipals.

El Reglament recull la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) als processos participatius; la regulació del registre municipal d'entitats; totes les vies individuals de participació; la creació del consell de consells; i reformula els objectius i funcionament de cada consell participatiu. 

Si bé tots els grups van avalar de nou el Reglament, des d’ERC el regidor Raül Asensio va dir que potser li hagués donat al text “un punt d’excel·lència” si la seva tramitació no s’hagués fet durant la pandèmia, ja que això potser va entorpir la participació d’algunes entitats.

Des de Ciutadans també es va reclamar que els tríptics informatius del Reglament s’editin en català, castellà i anglès.

Conveni per a la construcció de 33 habitatges de protecció oficial al carrer Indústria

El Ple ha aprovat inicialment, i amb el vot unànime de tots els grups, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl per a la construcció d’una promoció de 33 habitatges de protecció oficial al sector del carrer Indústria.

L’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, va recordar que el 2019 l’Ajuntament va pactar amb l’Incasòl la cessió d’un terreny municipal per possibilitar la construcció d’habitatge protegit al municipi, i donat que, econòmicament, l’ajuntament no té capacitat per fer-ho directament. En aquest cas, la inversió de l’Incasòl ascendeix a 4,4 milions d’euros.

Des d’aleshores, l’Incasòl s’ha encarregat de la projecció de la promoció i paral·lelament s’ha treballat amb el conveni, que comporta que, a banda de cedir els terrenys, l’Ajuntament d’Olesa participarà en tot el procés i establirà amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les bases per accedir als habitatges. També s’encarregarà de gestionar els contractes i manteniment dels lloguers.

Per la seva banda, el regidor d’Habitatge, Jordi Martínez, va recordar que Olesa va demanar a la Generalitat ser inclosa en la zona de forta demanda d’habitatge i que, a banda de les promocions aconseguides a través de la Generalitat i els pisos que ja tenia l’ajuntament, el POUM també fa una important reserva per a promocions d’habitatge públic. Segons Martínez, “és un orgull que aquest Ajuntament faci cessió de sòl públic per a habitatge protegit. No és habitual”.

Des de la CUP, el regidor Miquel Barreres va celebrar la iniciativa perquè “és un primer pas perquè a Olesa fa molta falta lloguer social per a molt tipus de famílies que no poden pagar un pis a un preu de mercat”. Segons Barreres, “quan més habitatge de protecció social hi hagi, el mercat lliure més haurà de baixar preus”. També va recordar que un dels col·lectius més perjudicat per la dificultat d’accés a l’habitatge és el jovent.

Carlos Navia, regidor de Ciutadans, també es va alegrar per l’acord “per fomentar l’habitatge social”. Ara bé, també va lamentar que la llei catalana per a la regularització del preu del lloguer “no ha aconseguit que aquest baixi”.

Des del PSC, el regidor Carlos Fernández va dir que el preu del lloguer “baixa amb polítiques actives d’habitatge, i amb una protecció legal d’accés a l’habitatge. La resta és negoci”. El regidor socialista va recordar que s’està treballant en una moció sobre l’elaboració d’un Pla Local d’Habitatge “per aconseguir el màxim consens possible”. I establir el conveni per a la construcció de 33 habitatges al carrer Indústria “és un bon camí, perquè només amb polítiques públiques d’habitatge podrem pal·liar el problema de l’habitatge que pateix aquest municipi”.

En aquest sentit, el regidor d’Habitatge, Jordi Martínez, va recordar que a Olesa “hi ha molt poc habitatge de lloguer, i el que hi ha està a preus molt alts” alhora que també hi ha dificultats per accedir a hipoteques. Segons el regidor, “vull pensar que si hi ha més parc d’habitatge, el preu baixarà”, ja que “l’habitatge, que és un dret, hauria d’estar al marge de l’especulació”.

El regidor d’ERC, Jordi Parent, va valorar positivament “l’esforç que s’està fent per tirar endavant aquest tipus de promocions, un esforç que sempre hem defensat”.

Reprovació a la regidora de Ciutadans Vanesa Carrasco

El Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha aprovat una moció conjunta de Bloc Olesà, PSC, ERC, CUP i Junts per Catalunya de reprovació a la regidora de Ciutadans Vanessa Carrasco, segons diu la moció “per incompliment reiterat i contumaç del codi ètic de conducta dels càrrecs electes de l’Ajuntament d’Olesa”.

Abans de debatre la moció, l’alcalde, Miquel Riera, va donar l’oportunitat a la regidora Vanesa Carrasco o al portaveu de Ciutadans que es retractessin d’unes manifestacions fetes al Ple del mes de juny i així evitar que la moció tirés endavant. La negativa del portaveu, José Maria Paniello, va obrir el debat.

El portaveu del Bloc Olesà, Jordi Martínez, va lamentar que una moció d’aquestes característiques hagués d’arribar a Ple i va detallar la seva motivació, tot recordant que parteix de la situació viscuda en el Ple del mes de juny, quan un cop aprovat el primer punt de l’ordre del dia (l’acta del Ple anterior) Ciutadans va demanar la paraula per comunicar que el seu grup abandonaria el Ple abans del debat del següent punt (una moció del PSC per a la revisió del Pla Municipal de Mobilitat). La regidora Vanesa Carrasco va ser l’encarregada de llegir un comunicat en el qual afirmava que aquesta decisió venia motivada pel fet que la moció que havia arribat al Ple era la que havia presentat el PSC i no la proposta plantejada pel seu grup, que tenia un contingut similar.

Vanesa Carrasco va dir que amb aquest gest volien denunciar públicament  “la repressió que pateix el nostre grup per part de tots els grups municipals”, ja que “el que ha passat amb aquesta moció és només un exemple de la dictadura a la qual estem sotmesos el nostre grup i els ciutadans que ens van confiar el seu vot”.

A més, Vanessa Carrasco es va queixar que la moció de Ciutadans no havia arribat a Ple perquè a la comissió informativa no havia estat aprovada, insinuant que s’havia canviat el sistema de vot a les comissions en base al Reglament orgànic municipal (ROM) i s’havia introduït el vot ponderat. Segons la regidora, “porten més de dos anys incomplint el seu propi ROM, i portant a Ple mocions que no s’han votat correctament”. Diversos regidors van recordar posteriorment que a les comissions sempre hi ha hagut vot ponderat, és a dir, el vot de cada membre representa un nombre igual al de regidors/es que integren el seu grup municipal.

Llegit el comunicat, Ciutadans va abandonar el Ple, si bé l’alcalde va demanar als membres del grup municipal que es disculpessin “per les gravíssimes acusacions de la regidora Carrasco, que ha ofès a tots els grups, i que ofèn a l’alcaldia, que vetlla juntament amb l’interventor i el secretari per la legalitat de totes les decisions que es prenen. Després de dos anys de mandat i de tota la formació que s’ha fet, la inexperiència no serveix d’excusa de totes les inexactituds que s’han dit”.

Posteriorment, també en la sessió ordinària de Ple, l’alcalde va demanar al portaveu de Ciutadans si volia matisar, retirar o disculpar-se públicament de les afirmacions del comunicat. Aquesta petició va arribar a la Junta de Portaveus, on es va acordar que en cas de que no es produís la disculpa, es tractaria la qüestió en la propera sessió ordinària de la Comissió del Codi de Conducta dels Càrrecs electes de l’Ajuntament d’Olesa.

Precisament, aquesta Comissió, reunida el 6 d’octubre, va sol·licitar de nou a la regidora Carrasco que es disculpes de les acusacions, a l’entendre que havia incomplert “de forma manifesta, reiterada i contumaç el punt 5 del Codi de Conducta de Càrrecs Electes”, que demana “exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre falsedats ni utilitzar-ne com a fonament de la pròpia actuació”.

La comissió del codi de conducta considera que la regidora Carrasco va incomplir el codi de conducta per haver “acusat a tots els grups municipals de la repressió que pateix la seva agrupació, sense aportar cap evidència, ni prova, ni explicació al respecte”; també per haver “acusat a tots els grups d’haver establert pactes encoberts per tal de practicar l’assetjament contra el grup de C’s sense aportar cap evidència, ni prova, ni explicació al respecte” i per “parlar despectivament dels membres de la corporació, acusant-los de ser còmplices del govern, atenent que la paraula còmplice s’aplica a les persones que ajuden d’altres a cometre delictes. Per tant, acusant greument a l’equip de govern d’estar cometent delictes”.

De fet, la comissió també retreu que Ciutadans va “acusar a l’equip de govern i a la resta de grups municipals d’estar incomplint el ROM, al permetre votacions a les comissions informatives que no s’han votat correctament o s’han comptabilitzat correctament. Acusant també, tàcitament, al funcionariat públic, com ara el Secretari municipal, que vetlla pel funcionament correcte i veraç de les Comissions Informatives i de les seves votacions”.

Per tot plegat, la moció, que es va aprovar, proposava la reprovació de la regidora Vanesa Carrasco, “per la seva falta de lleialtat institucional, i per les seves declaracions difamatòries i contràries a la veritat de manera persistent, reiterada i contumaç, que vulneren el Codi de Conducta dels Càrrecs Electes d’aquest ajuntament”.

El portaveu del Bloc Olesà, Jordi Martínez, va insistir que no entenia que Ciutadans “ens porti a aquesta situació” per no entendre que “que a un grup polític no se li aprovin mocions entra en el joc polític; no és cap conxorxa”. Martínez també va assegurar que “per dignitat estem en l’obligació moral de reprovar, no només per nosaltres, sinó també pels funcionaris públics als quals han acusat de no fer bé la feina”.

Des de la CUP, el regidor Marc Serradó va afirmar que la decisió que calia reprovar la regidora de Ciutadans “és un diagnòstic compartit” per tots els grups. De fet, va afirmar que, personalment, reprovava sobretot “la incapacitat de Ciutadans de dir que es van escalfar” al Ple de juny “més que no pas el propi escalf”, provocat, al seu parer, pel fet que a Ciutadans no se li aprovin mocions que porta a Ple o a comissions. Marc Serradó va lamentar que Ciutadans “repeteixi coses per tal que semblin certes, perquè això és la postura de l’extrema dreta”, i va afegir que “es vergonyós que vostès parlin de repressió, perquè no saben el que és”.

Tot seguit, el portaveu de Ciutadans, José Maria Paniello, va atacar la presentació de la moció de reprovació, que va dir que no era correcta “segons l’article 22 del BOE”. Per això va dir que el seu grup donava l’opció a la resta de formacions a retirar-la. Com que la retirada en cap cas era voluntat de la resta de partits, el regidor de Ciutadans Carlos Navia va demanar que, en tot cas, la reprovació fos per als tres membres del seu grup municipal, que compartien el contingut i sentiment del comunicat llegit per la regidora Carrasco al ple de juny.

Vanesa Carrasco també va rebutjar la moció dient que si a ella l’havien acusat de mentir, molts altres regidors també ho havien fet “quan parlen de Països Catalans o de República”. Per a la regidora, la moció el que pretén és “que ens quedem callats perquè vostès no estan a favor de la llibertat d’expressió, són uns totalitaris”. De fet, en diferents ocasions va acusar l’alcalde de “coartar la meva llibertat d’expressió”.

El regidor d’ERC, Jordi Parent, va respondre Ciutadans assegurant que “no tenen contingut, només continent. Són un aparador. Volen tenir el Ple en contra per utilitzar-ho electoralment”. Parent va recordar que el problema va sorgir “d’un atac de gelosia perquè van presentar unes moció sobre mobilitat bastant impresentable i el PSC una amb cara i ulls, que el senyor Paniello va acceptar portar a Ple”. Segons el regidor, “potser aquell dia no sabien que existia el vot ponderat a les comissions, però ara ja ho saben i s’haurien de retractar”. Finalment, va afirmar que “ERC no està en contra de Ciutadans, però contra les seves polítiques, que per mi són indignes”.

Des del PSC, els regidors Carlos Fernández, Fernando Vicente i maria Pujol també van lamentar haver de portar a Ple una moció de reprovació. Maria Pujol també va acusar els regidors de Ciutadans de “faltar al respecte a totes les víctimes del Franquisme quan diuen que això és una dictadura”.

Finalment, la moció de reprovació va quedar aprovada amb els vots favorables de Bloc Olesà, PSC, ERC i la CUP, i el vot contrari de Ciutadans.

Moció d’adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP)

Tots els grups municipals a excepció de C’s van aprovar al Ple d’octubre l’adhesió de l’Ajuntament d’Olesa a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública(AMEP), amb la finalitat de difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica. L’adhesió també vol “donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i sostenible”. La moció havia estat inicialment presentada per la CUP i ERC i també s’hi van afegir Bloc Olesà i PSC.

El regidor de la CUP Marc Serradó va ser l’encarregat de fer la ponència de la moció, que recorda que la transició energètica s’està plantejant a nivell global i que el model energètic actual “té uns costos econòmics, socials, ambientals i per a la salut de les persones molt elevats”. En contraposició al model actual, diu el text, la transició “ens ha de portar a garantir el dret social a l’accés a l’energia, a democratitzar l'energia i fomentar la participació ciutadana i de la petita i mitjana empresa, a la producció d’energies renovables autòctones, distribuïdes i properes als punts de consum, a l’abandonament de l’energia nuclear i del consum de combustibles fòssils per la producció d’electricitat, de calor i per desplaçar-nos, a la transformació dels nostres edificis, la modernització de la xarxa de distribució, i a desenvolupar eines tecnològiques per gestionar de manera més efectiva”.

Segons la moció, ciutadania, entitats, empreses i administracions “tenen un paper clau en aquest procés”, ja que els ajuntaments “no poden continuar actuant només com a consumidors d’energia, i han de liderar la transició a la ciutat reforçant el seu paper de productors d’energies renovables, tenir capacitat d’intervenció en el mercat i participar en la distribució i comercialització d’energia verda pels seus consums i els de tercers”.

Amb tots aquests objectius, 74 municipis i 4 entitats del país van constituir el passat mes de febrer l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), que té com a finalitat difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió pública de les xarxes de distribució d'energia elèctrica. Segons la moció, l’AMEP “és una eina clau per defensar els interessos municipals i de la ciutadana en la tramitació i aprovació de la nova normativa que regularà la transició energètica, i molt especialment aquella relacionada amb la distribució d’energia elèctrica i l'autoconsum d’energia renovable”.

En el cas d’Olesa, l’adhesió a l’AMEP suposarà un cost de 1.200 € l’any.

Tots els grups municipals, excepte Ciutadans, van aplaudir i secundar la proposta. Per contra, Ciutadans va considerar que l’adhesió no seria “cap solució”.

Adhesió al Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental

El Ple ha aprovat amb el vot unànime de tots els grups l’adhesió de l’Ajuntament d’Olesa al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, amb l’objectiu de poder continuar aportant a la instal·lació del CTR-Vallès la totalitat de la fracció de resta de la recollida d’escombraries. L’acord és per al període entre l’1 de novembre de 2021 i el 31 d’octubre de 2025.

A preguntes de l’oposició, el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Ivan Carreira, va destacar que si bé “està clar que cal fer molta pedagogia” per fomentar que la gent recicli, alhora l’ajuntament està dotant el municipi de noves bateries de contenidors per posar-ho més fàcil. Segons Carreira, “treballarem perquè la gent sigui conscient que, a més residus, més hem de pagar per la seva gestió”.

Sanció dins l’ordenança de tinença d’animals

El Ple de l’Ajuntament va aprovar dijous una sanció per un total de 675 € a un ciutadà d’Olesa per incompliment de l’Ordenança Municipal de Control, Protecció i Tinença d’Animals. La quantitat correspon a dues sancions per “no evitar la fugida d’animals” i no contractar la corresponent assegurança de responsabilitat civil exigida per a la tinença o conducció de gossos considerats potencialment perillosos, així com a les despeses suportades per l’Ajuntament com a conseqüència de la recollida i acollida de l’animal. Tots els grups hi van votar favorablement.

Precs i preguntes

En l’apartat de precs i preguntes cap grup va formular qüestions, si bé la regidora de Salut Pública, Ada Agut i Domènech, va respondre preguntes fetes anteriorment per Ciutadans referents al CAP Olesa, de qui la regidora va recordar que l’Ajuntament no té competències. Sí va afirmar, a l’igual que l’alcalde, que l’ajuntament ha estat “contundent” reclamant millores en el servei “abans de la covid, durant la covid, i actualment”.

Com a primer Ple amb públic des que va esclatar la pandèmia de la covid-19, i sense haver-ho de presentar prèviament per escrit, ciutadans presents a la sessió van poder formular preguntes o precs als membres de la corporació.