Cursos trimestrals a la piscina municipal

Image
Cursos trimestrals a la piscina municipal

El Servei Municipal d'Esports ofereix diferents cursos relacionats amb la promoció de l'esport i l'activitat física i de manera trimestral dirigits tant a infants i com adults. A fi de realitzar un major aprofitament de les sessions, tots els grups són reduïts de 4-5 persones.

L'objectiu principal dels cursos de natació és millorar la tècnica de natació, ja sigui per a familiaritzar-se amb el medi aquàtic i pèrdua de la por a l'aigua o bé per a la millora i perfeccionament de la tècnica dels diferents estils de natació en els casos dels cursets de Perfeccionament. Podreu trobar tots els documents a l'enllaç a peu de pàgina

També oferirem cursos a col·lectius específics (embarassades, gent gran, etc.) a fi de millorar la seva salut i el seu benestar físic.

Cursos trimestrals per infants-2n trimestre 2024Cursos trimestrals per adults-2n trimestre 2024