25/09/23

Convocatòria del Ple ordinari del 28 de setembre de 2023

Aquesta sessió ordinària del Ple, tindrà lloc el proper 28 de setembre de 2023 a les 19.00 h a la sala de plens de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

I - PART RESOLUTIVA

1.1.- Acta sessió Extraordinària de 27 de juliol de 2023. Exp. 2023/006043
1.2.- Acta sessió Extraordinària i Urgent de 27 de juliol de 2023. Exp. 2023/006246
1.3.- Autorització compatibilitat Sra. Anna Vidal Tarrés. Exp. 2007/000098
1.4.- Autorització compatibilitat Sr. Jordi Barrero Gil. Exp. 2015/1650
1.5.- Autorització compatibilitat Sr.Ivan Ortiz Guix. Exp. 2023/005060
1.6.- Autorització compatibilitat Sr. Roberto Gascón Anadon Exp. 2023/006035
1.7.- Normativa funcionament Bústia Ètica i de Bon Govern. Exp. 2023/004844
1.8.- Modificació de crèdit 41/2023. Suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Exp. 2023/006010
1.9.- Préstec programa crèdit local. Exp. 2023/006039
1.10.- Modificació Ordenances Fiscals 2024. Exp. 2023/005917
1.11.- Ordenança fiscal 10. Resolució de les al·legacions. Exp. 2023/001142
1.12.- Modificació de crèdit 48/2023. Transferència. Exp. 2023/006901
1.13.- Moció del grup municipal Socialista per instar al govern municipal per a la creació d'un pla d'emergències per onades de calor i altres emergències. Exp. 2023/007077

II - CONTROL DE GOVERN

2.1.- Donar compte informe morositat i PMP 2n trimestre 2023. Exp. 2023/002706
2.2.- Donar compte de l'Estat d'Execució del 2n trimestre de 2023 del Pressupost. Exp. 2023/003763
2.3.- Donar compte informes morositat i compte 413 exercici 2022. Exp. 2022/007876
2.4.- Donar compte de la relació de Decrets dels mesos de juliol i agost de 2023
2.5.- Precs i preguntes

El Ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament d'Olesa i des d'Olesa Ràdio emissora municipal (90.1 F.M. i www.olesaradio.cat).