20/11/23

Convocatòria del Ple ordinari del 23 de novembre de 2023

Aquesta sessió ordinària del Ple, tindrà lloc el proper 23 de novembre de 2023 a les 19.00 h a la sala de plens de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

I - PART RESOLUTIVA

1.1.- Acta Sessió Ordinària de data 26 d'octubre de 2023. Exp. 2023/008107.
1.2.- Declaració obres d'especial interès municipal, C/ Sant Antoni,12. Exp. 2023/004994.
1.3.- Declaració obres d'especial interès municipal, carrer Francesc Macià, 126. Exp. 2023/005292.
1.4.- Declaració obres d'especial interès municipal, Passeig del Progrés, 46. Exp. 2023/008009.
1.5.- Declaració obres especial interès municipal, C/ Miquel Coll i Alentorn, 1, C/ Indústria, s/n. Exp. 2023/006813.
1.6.- Moció conjunta dels Grups municipals Socialista i Ciutadans per la creació del Consell de la Gent Gran. Exp. 2023/008793.

II - CONTROL DE GOVERN

2.1.- Moció modificada del grup municipal del Partit Popular contra la tramitació d'una llei d'amnistia. Exp. 2023/007977.
2.2.- Moció dels Grups municipals Bloc Olesà-CUP I ERC Olesa sobre el conflicte d'Israel i Palestina i suport al poble palestí. Exp. 2023/008917.
2.3.- Donar compte informe morositat i PMP 3r trimestre 2023. Exp. 2023/002706.
2.4.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost 3er trimestre de 2023. Exp. 2023/003763.
2.5.- Donar compte de les sancions per infracció a l’Ordenança municipal de Control i Tinença d’animals.
2.6.- Donar compte de la relació de Decrets del mes d'octubre de 2023.
2.7.- Precs i preguntes.

El Ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament d'Olesa i des d'Olesa Ràdio emissora municipal (90.1 F.M. i www.olesaradio.cat).