06/02/24

Mesures per la fase 1 de l'estat d'emergència

A continuació us detallem les accions que s’han pres, en les instal·lacions municipals, per tal de fer complir l’estat d’emergència.

Gimnàs / Piscina

 • Les dutxes de tots els vestidors quedaran tancades. 
 • Les dutxes de fora dels vestidors quedaran obertes perquè la gent es dutxi abans d'entrar a l'aigua i al finalitzar es pugui treure el clor. En cap cas es poden dutxar amb sabó en aquestes dutxes.

Camp de gespa

 • El reg quedarà tancat. No es podrà regar de cap de les maneres, ni amb aigua freàtica ni amb aigua regenerada (ja que no podem omplir els dipòsits amb aquest tipus d'aigua).
 • Des de Brigada faran tasques de manteniment de la gespa per tal de minimitzar l'efecte en la qualitat de la gespa.
 • Les dutxes quedaran obertes. Es demana que es faci un ús mesurat de les dutxes.

Pavellons poliesportius / atletisme / tir amb arc i altres

 • Les dutxes quedaran obertes. Es demana que es faci un ús mesurat de les dutxes.

Jardineria i regs

 • Es procedeix a tancar tots els regs connectats a xarxa, ja sigui per degoteig o per aspersió.
 • Es realitzaran regs, només amb aigua freàtica, mitjançant camions cisterna i d’altres vehicles per a garantir la supervivència de les zones verdes menys resilients i jardins amb plantacions intensives (per ex: escorxador, entrades municipi, arbrat viari…)

Neteja viària i clavegueram

 • Es farà servir prioritàriament aigua freàtica, amb quantitats mínimes possibles i prioritzant garantir les condicions de salubritat mínimes.

Horts Urbans

 • Tenint en compte que l’aigua que es fa servir actualment és freàtica que sobreeixeix de forma natural cap al riu, de moment, no es prohibeix el reg. Es prioritza l’efecte social que tenen.
 • S’insisteix en els usuaris dels horts de l’obligatorietat de fer un ús responsable de l’aigua

Activitats o actes lúdics amb aigua

 • Queden totalment prohibides activitats públiques i/o privades que comportin consum d’aigua, per ex: pistes de gel, festes d’escuma, jocs d’aigua...