11/11/21

Participada sessió de treball dels grups de protecció, promoció i prevenció de la infància i adolescència de la Xarxa Socioeducativa-Pla Educatiu Entorn

A la Xarxa Socioeducativa d'infància i adolescència-Pla educatiu d’entorn d’Olesa hi han participat representants dels centres educatius, diferents departaments de l’Ajuntament d’Olesa, serveis especialitzats d’educació, el CAP, el Pla Supramunicipal Cabalbaix o la Policia Local, entre d'altres.

Image
Assistents a la reunió de treball de la Xarxa Socioeducativa d'Infància i Adolescència

Prop d'una quarantena d'agents que formen part de la Xarxa Socioeducativa d'infància i adolescència-Pla educatiu d’entorn d’Olesa van fer ahir dimecres, la primera trobada de Treball dels grups de Protecció-Promoció-Prevenció de la Xarxa per supervisar conjuntament de quina manera es fa, a la pràctica, la intervenció que fan amb infants, adolescents i les seves famílies. L’objectiu és crear un espai de reflexió i reunió entre les persones professionals que incideixen en aquests àmbits per conformar grups de treball específics i possibles accions a desenvolupar al llarg del curs escolar, detectar quines mancances i quins punts forts hi ha en el sistema de treball i poder compartir experiències que serveixin per millorar aquestes intervencions. 

Amb aquesta primera trobada, l'Ajuntament d'Olesa, dona també continuïtat al treball realitzat al novè Plenari del 15 juny de 2021 on varen sorgir diferents propostes i línies de treball relacionades amb la promoció-protecció-prevenció de la infància, adolescència i les seves famílies. 

4 grups de treball

A la reunió es van crear els petits grups de treball específics on van debatre les accions a realitzar, qui les duria a terme i com i quan s’efectuarien. Els diferents grups de treball plantejats tenen relació amb la petita infància, l’adolescència, els casos en xarxa i casos de risc, l’absentisme i l’atenció a la diversitat/inclusió. Enguany, els diferents grups convidaran a participar a les entitats del municipi que estiguin vinculades amb la temàtica que tracta cada grup.  

El grup de Treball de casos en xarxa aborda situació de risc en menors, està contemplat en un protocol, i valora com està el menor, si es troba en una situació de vulnarerabilitat o desprotecció, si té cobertes les necesitats bàsiques en tots els àmbits emocionals, de salut, d'escolarització, etc. 

Un segon grup és el de Treball de la Inclusió, des de la perspectiva de desigualtat de gènere, social i cultural i necessitats educatives especials. 

Un altre grup és el d'Atenció a l'Adolescència, un grup ja consolidat del que formen part els instituts, serveis socials, i enguany també es vol convidar a les entitats esportives. I finalment, el Grup d'Atenció a la Petita Infància. 

Anna Gasset, tècnica de la Xarxa Socioeducativa d'Infància i Adolescència-Pla Educatiu d’Entorn de l'Ajuntament d’Olesa explica que és "d'aquesta trobada hem constatat que és important seguir amb el treball en xarxa. Hi ha temes que s'han d'abordar des de l'àmbit transversal" i afegeix "una de les conclusions és que hem de millorar la comunicació entre els diferents serveis i també amb la ciutadania i establir noves eines de treball per adaptar-nos a l'evolució de la societat. També s'ha tractat sobre l'absentisme escolar, que té un protocol aprovat el febrer de 2019 i tots els centres educatius el tenen però cal fer més difusió per a que el conegui la ciutadania". 

Les properes trobades de cada grup de treball seran a final del primer trimestre escolar i inici del segon, entre els mesos de desembre i febrer.

La trobada va comptar amb la participació de representants dels diferents centres educatius (llars d’infants, centres d’educació primària i secundària), serveis educatius, departaments de l’Ajuntament com Ensenyament, Joventut, Diversitat i Cooperació, Igualtat, Salut Pública, Transició Escola-Treball (TET), Serveis Socials, Servei de Teràpia Familiar, Servei d’Orientació d’Àmbit comunitari (SOAC), Servei d’Atenció Integral (SAI) i el Servei de Mediació, com també altres serveis com són el Centre d’Atenció Primària, el Pla Supramunicipal Cabalbaix, el SIS El Setrill i Barrijove, la Biblioteca i la Policia Local, a més de l’Inspector d’Educació del territori.

10 anys de Xarxa

La Xarxa és un projecte municipal que té per objectiu establir un sistema de suport mutu entre tots els equips professionals i entitats que treballen en l’àmbit de la infància i l'adolescència, per donar suport i atenció a les famílies del municipi i millorar la qualitat de vida dels seus fills i filles. Treballa en àmbits de petita infància, adolescència, protecció, família, lleure i esport, èxit escolar i salut. 

És un projecte transversal impulsat pel departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Olesa l’any 2012. Des d’aleshores, s’hi han sumat molts professionals, diferents departaments municipals, centres educatius, personal del CAP Olesa, Policia Local i entitats. Professionals que han aconseguit millorar les relacions i vincles i sobretot la qualitat de vida dels nens i nenes. 

El 2022 la Xarxa Socioeducativa-Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament d'Olesa portarà una dècada en marxa i per a commemorar-ho  s'estan preparant unes jornades de bones pràctiques que tindran lloc el mes de juny. "és un engranatge amb molt potencial al municipi.  hi ha ganes de fer coses de forma conjunta, espais de corresponsabilitat entre els professionals i la ciutadania".

De fet, la propera setmana, l'Ajuntament d'Olesa està convidat per explicar la seva experiència a la IV Jornada d'Infància i Adolescència en Risc al Bages, que se celebren el dia 19 a Sant Vicenç de Castellet. La tècnica de la Xarxa i Mireia Luna, coordinadora Cabalbaix. Pla Supramunicipal sobre drogues i comportaments de risc a Olesa, exposaran el projecte "Amb els cinc sentits. Treball en Xarxa per a la petita infància a Olesa" dins de la taula de treball sobre la importància del treball en xarxa abans, durant i després de la pandèmia.