Promoció econòmica

Atribucions:

a) Ocupació i TET

1) Foment de l’orientació ocupacional
2) Coordinació i supervisió de la Borsa de treball
3) Gestió i direcció dels Plans d’Ocupació promoguts o gestionats per l’Ajuntament
4) Foment d’iniciatives a l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació
5) Foment del treball i l’ocupació. Gestió de les Ofertes de feina
6) Afavorir l’orientació professional i inserció laboral dels joves


b) Formació
1) Gestió i direcció de la formació ocupacional en el municipi
2) Gestió i coordinació d’accions formatives de suport al creixement i consolidació
empresarial


c) Empresa I Emprenedoria
1) Foment de les polítiques de creació i potenciació d’activitat empresarial
2) Foment de l’autoempresa i l’emprenedoria
3) Foment de l’economia social i col·laborativa


d) Comerç i Mercats
1) Foment i suport de l’activitat comercial local
2) Plans de dinamització del comerç local
3) Funcionament i dinamització del Mercat municipal
4) Funcionament de mercat no sedentari setmanal
5) Funcionament d’altres mercats no sedentaris

e) Indústria

1) Foment de del teixit industrial del municipi
2) Suport a les activitats industrials


f) Consum
1) Direcció, gestió i coordinació de l’Oficina del consumidor (OMIC)
2) Divulgació i protecció dels drets dels consumidors i usuaris
3) Gestió i direcció de les activitats relacionades amb el consum: activitats de
sensibilització en consum als centres educatius i a la població

 

Electe responsable:

Responsable tècnic