Polítiques Migratòries, Antiracisme i Cooperació

Atribucions:

1) Programes educatius de sensibilització
2) Pla d’acollida de persones refugiades
3) Socis del Fons català de Cooperació.
4) Atenció a la diversitat
5) Signatura de convenis
6) Subvencions i ajuts
7) Premis i concursos
8) Subvencions sol·licitades i altres fons de finançament
9) Autorització d’activitats i material
10) Relacions amb les entitats de l’àmbit

Electe responsable:

Responsable tècnic

Carta de serveis: