Mitjans de Comunicació

Atribucions:

1) Relació amb els mitjans de comunicació
2) Informació institucional
3) Emissora municipal Olesa Ràdio
4) Web municipal
5) Butlletí municipal El Nunci de la Vila
6) Gestió xarxes socials institucionals
7) Intranet municipal
8) Portal de Transparència
9) Imatge corporativa de l’Ajuntament
10) Campanyes informatives

Electe responsable:

Responsable tècnic

Carta de serveis: