Gènere, Feminismes i LGTBIQ+

Atribucions:

1) Polítiques transversals per a la Igualtat
2) Participació de les dones i dinamització teixit associatiu
3) Polítiques actives per a l’erradicació de la violència masclista i d’atenció a les
víctimes
4) SIAD
5) Polítiques de LGTBI i la creació del servei SAI
6) Pla Local d’Igualtat
7) Convenis
8) Subvencions i ajuts
9) Premis i concursos
10) Subvencions sol·licitades i altres fons de finançament
11) Autorització d’activitats i material
12) Relacions amb les entitats de l’àmbit

 

Electe responsable:

Responsable tècnic

Carta de serveis: