Festes

Atribucions:

1) Convenis
2) Subvencions i ajuts
3) Premis i concursos
4) Subvencions sol·licitades i altres fonts de finançament
5) Relació amb les entitats i associacions que realitzen actes festius
6) Autorització d’activitats a associacions de veïns i veïnes i del material per realitzarles
7) Organització de les festes i dels concerts d’Olesa de Montserrat, amb especial
èmfasi a les festes de caire familiar

Electe responsable:

Responsable tècnic

Carta de serveis:
Document