Atenció ciutadana

Atribucions:

1) Informació, registre i atenció ciutadana

2) Implementació i funcionament de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà E-administració
3) Qualitat del servei municipal al ciutadà/na

Electe responsable:

Responsable tècnic