Centres educatius

Institut Creu de Saba

Image
Institut Creu de Saba

Ensenyaments impartits:

Educació Secundària Obligatòria

Batxillerat:

  • Científic
  • Humanístic
  • Social
  • Tecnològic

Informació serveis i activitats:

  • Serveis: Equip psicopedagògic (EAP). Cantina a l'hora del pati.
  • Activitats complementàries: Projecte de dinamització del pati. Promoció del gust per la lectura mitjançant biblioteques d’aula i plataforma Legiland.
  • Informació complementària: Aules digitalitzades, gimnàs, laboratori de física i biologia, laboratori de geologia i química, aula de música, taller de plàstica, de tecnologia, biblioteca i espai naturalista amb hort, bassa i granja escolar. Espai Àgora 1 (aula a l’aire lliure) i Àgora 2 (espai de gespa artificial i tendals per a l’educació física a l’aire lliure). Treball per intel·ligències múltiples i projecte educat 1x1 (un ordinador per alumne/a). Promoció de les exposicions orals i el treball en grups cooperatius.
  • Activitats extraescolars: Activitats de reforç per a l’alumnat d’ESO i batxillerat. Activitats esportives (projecte pati). Xerrades per a les famílies organitzades i subvencionades per l’AMPA. Taller d’estudi assistit.
Adreça:

Avinguda de Francesc Macià, 193
08640 Olesa de Montserrat
Espanya

Telèfon: 937786622
Adreça electrònica: centre@creudesaba.cat
Persona responsable: Alexandre Sala Paixau