Patrimoni i Turisme

Atribucions:

1) Gestió i direcció de les activitats relacionades amb el turisme.
2) Foment i promoció de les activitats turístiques
3) Gestió i conservació del Patrimoni Històric-Artístic i Arqueològic del municipi
4) Parc Rural de Montserrat
5) Nomenclàtor.
6) Gestió, dinamització, manteniment i conservació dels espais adscrits: Arxiu
Municipal, Torre del Rellotge i Cal Puigjaner

Electe responsable:

Responsable tècnic