Participació ciutadana

Atribucions: 

1) Convenis
2) Subvencions i ajuts
3) Premis i concursos
4) Subvencions sol·licitades i altres fonts de finançament
5) Gestió dels espais adscrits: cessió d’espais a entitats
6) Relació amb la xarxa d’entitats del municipi
7) Registre Municipal d’Entitats
8) Mostra d’entitats
9) Processos participatius dels diferents àmbits
10) Projectes i accions transversals que afectin entitats de diversos àmbits

Electe responsable:

Responsable tècnic

Carta de serveis: