Joventut

Atribucions:

1) Convenis
2) Subvencions i ajuts
3) Premis i concursos
4) Subvencions sol·licitades i altres fonts de finançament
5) Gestió, dinamització, manteniment i conservació dels espais adscrits: l’Escorxador
6) Relació amb les entitats de l’àmbit de joventut
7) Autorització d’activitats a entitats juvenils i del material per realitzar-les
8) Taula Jove
9) Pla Local de Joventut
10) Punts d’Informació Juvenil
11) Organització de cursos i tallers adreçat a joves
12) Organització, foment, col·laboració i suport a activitats musicals, artístiques,
socials, de promoció,... adreçades als joves

Electe responsable:

Responsable tècnic

Carta de serveis:
Document