Innovació i qualitat

Atribucions:

1) Gestió i manteniment del gestor d’expedients
2) Manteniment catàleg de tràmits
3) Impuls d’administració electrònica
4) Gestió dels usuaris d’EACAT, permisos d’accés
5) Gestió dels certificats digitals
6) Dades obertes

Electe responsable:

Responsable tècnic