Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Contaminació lumínica
La normativa de la Generalitat de Catalunya (Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a protecció del medi nocturn) estableix i regula les zones de protecció del medi ambient en relació amb la contaminació lumínica.

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha aprovat el 2018 el nou Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.

 

El Mapa és un instrument normatiu d’ordenació ambiental que reflecteix les zones en les que es divideix el territori en funció de la vulnerabilitat del medi nocturn a la contaminació lumínica, atenent, d'una banda, la necessitat de mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat humana, i, de l'altra, la protecció de la flora, de la fauna, dels ecosistemes en general i la preservació de la visió del cel a la nit.

 

Les zones de protecció són quatre, i van des de les zones E1, que són les zones de màxima protecció, a les E4 que són les de menor protecció. Al municipi d’Olesa de Montserrat n’hi ha 3 zones (E1, E2 i E3) de major a menor protecció. La zona E1 de major protecció està situada als espais d’interès natural del municipi

 

En funció la zona de protecció envers la contaminació lumínica on es troba ubicada la instal·lació d’il·luminació la normativa determina el tipus i les característiques de la il·luminació que es pot instal·lar. A partir d’aquest moment aquest nou Mapa és el que heu de tenir en compte a l’hora d’informar expedients de nou enllumenat exterior.

 

El nou Mapa de protecció envers la contaminació lumínica s’actualitza al planejament urbanístic vigent i a la delimitació actual dels espais naturals protegits, incorpora totes les propostes formulades pels ajuntaments que s’ajusten a la normativa vigent, i dota d’un major grau de protecció al territori català, augmentant apreciablement la superfície de màxima protecció (E1), la qual cosa repercutirà a mig termini en una reducció de la contaminació lumínica i en conseqüència del consum energètic i de la contaminació atmosfèrica.

 

En el cas d’ampliació o substitució de llums d’instal·lacions existents hauran de complir amb les característiques establertes en funció de la zona on es troben ubicades en el nou mapa.

 

Podeu accedir al Mapa i veure la zonificació del municipi d’Olesa de Montserrat a:

 

http://sig.gencat.cat/visors/pcl.html

 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contaminacio_luminica/index.html


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional