Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Ajuts per al pagament del lloguer d'habitatge
RENOVACIÓ DE LES PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER - ANTICS PERCEPTORS. CONVOCATÒRIA 2019

 

El Lloguer Just és un ajut que atorga la Generalitat de Catalunya per fer front al pagament del lloguer en aquelles unitats de convivència que tenen ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

 

S’hi poden acollir només aquelles persones que en van ser beneficiàries l’any 2018 i tenen la condició d’antic perceptor.

 

La RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2019, per la qual s’estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment o la pròrroga del dret a obtenir, per a l’exercici de 2019, determinades prestacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, obre la convocatòria 2019 des del 21 de gener i fins l’1 de març de 2019.

 

Aquesta Resolució es pot consultar a l’enllaç següent:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-permanents-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&vmode=normativa

 

Han de presentar la sol·licitud per mantenir el dret o renovar l’ajut dins d’aquest termini i han d’acreditar que continuen complint els requisits les persones dels col·lectius següents:

  • Col·lectiu BLJ: són prestacions de caràcter permanent i està adreçat a persones majors de 65 anys (complerts abans del 31 de desembre de 2012)
  • Col·lectiu BLP: amb resolució favorable de 2018 en el marc d’alguna de les resolucions fixades en la convocatòria anual (a excepció del Col·lectiu BM)
  • Col·lectiu BLC: s’atorguen a aquelles persones beneficiàries de les prestacions econòmiques d'especial urgència adreçades a persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària.

La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l'import del lloguer que paga l'arrendatari/ària i l'anomenat Lloguer Just, amb un import màxim que es determina en la convocatòria anual. Per demanar-lo cal ser titular del contracte de lloguer de l'habitatge on es resideixi amb caràcter habitual i permanent, i tenir domiciliat el pagament del lloguer.

 

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER - NOUS PERCEPTORS 2019


Les subvencions per al pagament del lloguer són ajuts, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.


La quantia de l’ajut és del 40% de l’import del lloguer anual de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.

 

S’hi poden acollir totes aquelles persones residents a Olesa de Montserrat que compleixin els requisits establerts a la convocatòria anual.

 

La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria. No obstant, per als contractes de lloguer signats a partir de l'1 de gener de 2019, el dret la subvenció s’iniciarà a partir del mes següent al de l’entrada en vigor del contracte i fins al mes de desembre de 2019.

 

La RESOLUCIÓ TES/816/2019, de 29 de març, estableix les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer (DOGC núm.7846, publicat el 03/04/2019).

 

La RESOLUCIÓ TES/935/2019, d'11 d'abril, obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2019 (DOGC núm.7854, publicat el 15/04/2019).

 

Els impresos es poden recollir a la recepció de l’Ajuntament en horari de 8.30 a 20 hores, de dilluns a divendres, o bé es poden descarregar des d’aquest enllaç. La sol·licitud i tota la documentació requerida (originals) s’haurà de presentar al Registre general de l’Ajuntament, en l’horari següent: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.; i dimarts i dijous, de 16 a 19 h.

 

Es faran dues sessions informatives per a resoldre tots els possibles dubtes que la ciutadania pugui tenir al respecte de la presentació de les sol3licituds d’ajuts per al pagament del lloguer. Aquestes sessions informatives seran els dies següents: dilluns 29 d’abril, a les 19 h., i dijous 2 de maig, a les 11 h., ambdós dies al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.


Per a qualsevol altra consulta, poden dirigir-se a l’Oficina Local d’Habitatge:
Pl. Fèlix Figueras i Aragay, s/n
Tel. 937780050
habitatge@olesademontserrat.cat

 


On es fa
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional