Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Ajuts per al pagament del lloguer d'habitatge
 

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES GRANS

 

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones que, en l'any de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

 

Qui atorga la subvenció?

 

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 

Requisits

 • Tenir 65 anys o més a l'any natural de la convocatòria..
 • Estar empadronat a l’habitatge.
 • No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.
 • No pagar un lloguer mensual de l’habitatge superior a 800€ a la demarcació de Barcelona. Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb el barem de mobilitat reduïda reconegut pel Departament competent, s’estableix un límit de lloguer mensual de 900 €.
 • Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per la persona administradora de la finca o ingrés en compte, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,83 vegades l’IRSC, ponderat en funció del nombre de membres que la componen i de la zona on està ubicat l’habitatge, d’acord amb la taula següent:

 

2,83 IRSC

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres

Zona B

28.198,46 €

29.070,58 €

30.320,93 €

31.331,63 €

 

 

Import de la subvenció:

 

Per realitzar qualsevol consulta i rebre assessorament sobre la presentació de sol·licituds, poden dirigir-se a l’Oficina Local d’Habitatge:

Tel. 937780050

habitatge@olesademontserrat.cat


On es fa
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional