Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Ajuts d'urgència especial
Són prestacions a fons perdut que s'atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l'habitatge ja sigui per rendes de lloguer o per quotes d'amortització del préstec hipotecari. La finalitat és garantir el manteniment de l’habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència.

 

Aquesta tipologia d’ajuts contempla una línia per a persones que han perdut l'habitatge com a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats.

 

El 2021 es va introduir un nova modalitat: per al pagament de deute de rendes de lloguer derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid19. La persona que està obligada a abonar la renda de lloguer o qualsevol dels membres de la unitat de convivència han d’acreditar que es trobin o s’hagin trobat, a partir d’abril de 2020, en situació d’atur; ERTO; o disminució d’ingressos en els casos de persones treballadores per compte aliena o per compte pròpia.

 

Per a aquests ajuts d’urgència especial  no s’estableix termini de presentació de sol·licituds, sinó que es poden presentar en qualsevol moment de l’any. Per formalitzar la sol·licitud cal adreçar-se als Serveis Socials municipals, qui ha d’informar en relació a la situació socioeconòmica familiar. Els impresos de sol·licitud cal demanar-los, amb cita prèvia, a l’Oficina Local d’Habitatge.


On es fa
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional