Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

La violència de gènere* és una violència exercida sobre les dones pel sol fet de ser dones, en el marc d’unes relacions de poder desiguals amb els homes. Pot ser produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics (incloses amenaces, intimidacions i coaccions) i té com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic. Pot tenir lloc tant en l’àmbit públic com el privat.

 

Diferents formes de violència de gènere:

 

 • Violència física: qualsevol acte de força contra el cos d’una persona o d’omissió, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany. Per exemple: agressions físiques, empentes, pessics, retenir contra la pròpia voluntat, cops amb objectes, pallisses, cremades, etc.
 •  Violència psicològica: conducta o omissió intencional que produeixi una desvaloració o un patiment en una persona, per mitjà d'amenaces, humiliació,vexacions, exigència d’obediència o submissió, coerció verbal, d’insults, d’aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat. Per exemple: insults, menyspreu, ridiculitzacions sistemàticament, amenaces, assetjament mitjançant SMS, facebook, twitter, whatssap...twitter, etc.
 •  Violència sexual i abusos sexuals: qualsevol acte de naturalesa sexual exercit sobre una persona sense el seu consentiment, amb independència de la relació que la persona agressora pugui tenir amb la víctima. Per exemple: tocaments no desitjats, pressió per mantenir relacions sexuals, intents o consumacions de violació, etc.
 •  Assetjament per raó de sexe: conducta persistent d’una persona per raó del seu sexe en ocasió de l’accés al treball remunerat, la promoció al lloc de feina, l’ocupació o la formació, que té com a objectiu i/o produeix l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona i de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. Per exemple: un cas específic és l’assetjament per raó de l’embaràs o la maternitat, comentaris depreciatius pel fet de ser dona, comentaris sexistes, etc.
 •  Assetjament sexual: conducta persistent d’una persona contra la llibertat d’una altra que consisteix a sol·licitar-li favors de naturalesa sexual d’una manera que resulta ofensiva, humiliant i intimidatòria per a la persona afectada i que li provoca problemes psicològics, morals i professionals. Pot ser tant verbal com no verbal o física. Per exemple: xantatge sexual, forçament de relacions sexuals sota l’amenaça de conseqüències negatives en l’àmbit personal, acadèmic, familiar, professional...

*(definicions contingudes en la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i la Llei catalana 5/2008 de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista)

 

Telèfons d'interès:

 

· Polícia Local d’Olesa 24 h: 93 778 31 31

· Mossos d’Esquadra 24 h: 088

· Urgències 24 h: 112

· Violència de Gènere 24 h: 016

· Violència de Gènere 24 h: 900 900 120

· CAP Olesa: 93 778 47 27

· Ambulàncies: 061

· Bombers: 085

 

A més a més, la regidoria d'Igualtat té a disposició de les dones d'Olesa de Montserrat de servei d'assessorament jurídic i psicològic. Es pot demanar informació a Cal Mané, al Parc Municipal, al Centre d'Informació de Recursos per les Dones "La Teixidora". 

 

Atenció al públic:

De dilluns a divendres de 10.00h a 13.00h.

Correu electrònic: cird@olesademontserrat.cat

Assessorament psicològic
S’ofereix atenció i assessorament psicològic a les dones d’Olesa per tal de superar situacions de malestar emocional, fomentar l’autoconfiança i proporcionar eines per a l’apoderament i millora de les relacions socials, en els àmbits següents:
 
· Dificultats en l’entorn laboral.
· Dificultats en les relacions familiars.
· Dificultats en les relacions de parella.
· Suport i orientació davant de situacions de violència de gènere i familiar.
· Suport per superar dificultats emocionals i de relació davant d’un procés de divorci o separació.
· Altres continguts anàlegs o similars.
 
És un servei municipal gratuït. Cal sol·licitar cita prèvia mitjançant trucada telefònica o presencialment.

Horari
Atenció al públic:
De dilluns a divendres de 10 h a 13 h.
Correu electrònic: cird@olesademontserrat.cat


On es fa
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional