Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Programes d'Ocupació
PROGRAMA TREBALL ALS BARRIS (SOC) 2018

Mitjançant el Projecte Treball als Barris es posa a disposició de les entitats beneficiàries un conjunt d'accions en l'àmbit de l'ocupació i del desenvolupament local que deixen a iniciativa de cada municipi el disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi projecte, per tal de desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que resideixen en aquests barris i àrees urbanes.


La Carta de serveis del Projecte Treball als Barris 2018, amb els programes als quals poden accedir tots els ajuntaments que tenen projectes d’intervenció integral a l’empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, així com els seus organismes autònoms i entitats dependents o vinculades, amb competències en matèria de desenvolupament local i/o promoció de l’ocupació, independentment del seu any d’aprovació, és la següent:

Taula

En el cas d’Olesa de Montserrat, tenim atorgat el Programa A1.


Totes les accions que es programin en el marc del Pla d’execució hauran de ser coherents amb la diagnosi del barri realitzada, i per tant hauran d’anar adreçades als col·lectius que s’hagin identificat i donar resposta a les seves necessitats, es prioritzaran els següents col·lectius:


a) persones en situació d’atur (especialment les aturades de llarga durada i/o majors de 50 anys)
b) persones menors de 35 anys en situació d’atur (abandonament del sistema educatiu)
c) persones amb baixa qualificació professional i/o amb necessitat de reciclatge professional
d) dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere
e) dones en situació de reincorporació al mercat de treball
f) persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral
g) persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial
h) persones en tractament de salut mental
i) altres persones en situació de risc d’exclusió social

 

SOCGeneralitatMinisterio de trabajo

 

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ (SOC) 2018

El programa Treball i Formació té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur, a través del suport a entitats perquè duguin a terme accions d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.


Es concreta en una subvenció que estableix tres línies de finançament:


•Línia A: Accions d'experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en situació d'atur no perceptores de prestació i/o subsidi per desocupació, preferentment més grans de 45 anys (PANP)
•Línia B: Accions d'experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en situació d'atur beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (PRMI)
•Línia C: Accions de coordinació i suport tècnic (no atorgat a Olesa de Montserrat).
Aquest programa subvenciona els següents tipus de contractes, accions formatives i si s’escau accions de coordinació i de suport tècnic:
•Contractes de treball d'una durada de 6 o 12 mesos a jornada completa.
•Accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l'horari laboral.
•Si s’escau, accions de coordinació i suport tècnic d'una durada de 7 o 12 mesos a jornada completa (personal propi o de nova contractació)
En el cas d’Olesa de Montserrat, han atorgat la contractació de 17 persones i la corresponent formació obligatòria.

 

SOCGeneralitatFons social europeu

 

JOVES EN PRACTIQUES INSCRITS A GARANTIA JUVENIL (SOC) 2018


La convocatòria té l'objectiu d'incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.
El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.


En el cas d’Olesa de Montserrat, han atorgat el diners per portar a terme les contractacions de 4 joves.


Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de:
•Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil;
•estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;
•acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional;
•complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.


Els perfils seleccionats han estat:
• 1 Animador Turístic
• 2 Administratius
• 1 Tècnic Informàtic

SOCGeneralitatFons social europeu

 

PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL (DIBA 2019)


Els principals objectius que persegueixen els plans locals d'ocupació són contribuir a rebaixar les taxes d'atur als municipis de la demarcació, disparades en temps de crisi econòmica, millorar i fomentar l'ocupació i l'ocupabilitat de les persones i contribuir al desenvolupament econòmic dels territoris de la demarcació de Barcelona.


El context de crisi s'ha traduït a les administracions públiques en una insuficiència de mitjans per emprendre actuacions adreçades a fomentar l'economia productiva i l'ocupació, situació que ha afectat les condicions de vida de les persones.


Per això, la Diputació de Barcelona dota els municipis d'un fons específic per a:
• Promoure la contractació de persones en situació d'atur per oferir-los-hi noves oportunitats laborals.
• Reforçar el paper estratègic dels ens locals per contribuir al desenvolupament econòmic, al foment de l'ocupació i al benestar de la ciutadania.
• Complementar l'execució de les activitats d'interès general, social i econòmic impulsades pels ens locals.
• Millorar la capacitació i qualificació professional de les persones en situació d'atur per afavorir una major ocupabilitat.


Aquest any 2019 s’han contractat 8 persones (juliol 2019). Els perfils han estat:
• 1 Agent d’Igualtat
• 2 Peons Brigada Municipal
• 2 Administratius
• 1 Monitor de lleure
• 1 Electricista
• 1 Conserge

Diba logo


On es fa
 • Cal Rapissa
 • Adreça

  Edifici Cal Rapissa - C. Ample, 25

  Codi postal

  08640

  Població

  Olesa de Montserrat

  Telèfon

  93 7780050 (Opció 3)

  Correu-e

  promocio@olesademontserrat.cat

  Horari

  De dilluns a divendres de 8.30 h a 14.00 h
  Dimarts i dijous de 16.00 h a 19.00 h
  Juliol, agost i fins el 15 de setembre de dilluns a divendres de 8.30 h a 14.00 h

 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional