Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

CONSUM

Consum

Les queixes i reclamaciones les poden demanar els ciutadans i ciutadanes empadronats a Olesa de Montserrat que tinguin la condició de persones consumidores i usuàries, és a dir, les persones físiques o jurídiques que comprin i adquireixin productes, béns i serveis a empreses o professionals per al seu ús particular.

Els ciutadans hauran d’haver efectuat prèviament la seva reclamació, queixa o denúncia a la empresa de manera acreditada i no haver obtingut una resposta satisfactòria per part d’aquesta en el període que determina la legislació vigent.

 

Atès que el fet de registrar una reclamació, queixa o denúncia a l’ajuntament  i que s'accepti no suposa que la persona reclamant tingui raó o que la OMIC en sigui competent, aleshores es recomana que, abans d’iniciar aquests processos, es  demani una cita prèvia  per parlar  de la  seva problemàtica amb el tècnic especialista en consum

 

Horari de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor:

 

Dimecres de 15.00h a 19.00h (demanant cita prèvia a l'OAC) excepte el darrer dimecres de cada mes.

Darrer dimecres de mes: de 10.00h a 14.00h
Enviant un correu electrònic a sanitaticonsum@olesademontserrat.cat.

 

 

Reclamacions clàusules terra:

Les clàusules terra son  unes clàusules establertes en els contractes de préstec hipotecari a interès variable que preveuen que, encara que el tipus d'interès baixi per sota d'un determinat llindar establert per l’entitat bancària, la persona consumidora seguirà abonant el corresponent a aquest límit sense beneficiar-se de la baixa del tipus d’interès de referència, habitualment l'euríbor.

 

Per identificar-les, heu de consultar  l’escriptura de préstec hipotecari que vau signar amb l’entitat bancària. Comproveu si en l’apartat que fa referència als interessos s’estableix que el tipus interès aplicable no pot ser inferior, per exemple, al 3% ,4%, etc.

 

El Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció dels consumidors en matèria de clàusules terra (BOE núm. 18, de 21.01.2017) ha establert un procediment de reclamació extrajudicial, gratuït i voluntari, perquè els consumidors puguin recuperar els imports pagats indegudament per clàusules terra en la hipoteca.

 

Altre problemàtica detectada en les hipoteques, és el IRPH.

 

L'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH), o tipus mitjà, és la mitjana aritmètica que fa el Banc d’Espanya cada mes dels tipus d’interès en els préstecs hipotecaris amb un termini igual o superior a tres anys per adquirir un habitatge lliure. L'IRPH el feien servir les entitats financeres per actualitzar les hipoteques amb tipus d'interès variable quan estaven referenciades a aquest índex. Aquesta referència va desaparèixer per llei l’any 2013 però en molts préstecs l’han continuat aplicant.

 

Per reclamar envers aquestes dues qüestions, En primer lloc, cal presentar un escrit a l’entitat de crèdit (de manera fefaent perquè en quedi constància: mitjançant una carta certificada o burofax amb justificant de recepció o amb la constància del segell de l’entitat, o bé per via electrònica amb la constància d’un número de reclamació de l’entitat).

Per tot, això s'ha elaborat material informatiu destinat a les persones afectades i / o els seus familiars, destinat a facilitar-los la presentació a les entitats bancaries per aquesta tipologia de reclamacions (documents adjunts de Reclamació IRPH, Escrit de Reclamació despeses formalització hipoteca i Reclamació devolució quantitats clàusules sól) 

 

 

 

Notícies

Més notícies

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional