Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés de preinscripcions per al curs 2020-2021 de l'Escola Municipal de Música.1/7/2020


 

Després del procés de preinscripció que s'ha celebrat del 15 al 30 de juny, el dimecres 1 de juliol es va fer el sorteig públic de la lletra per desempatar en la baremació de les preinscripcions per al curs 2020-2021. Habitualment, el sorteig es fa a les instal·lacions de l'Escola Municipal de Música davant de les famílies però enguany, com a conseqüència de la crisi sanitària, el sorteig es va celebrar a través de la pàgina Facebook de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

 

Les lletres del sorteig públic per fer la baremació són la U i la B. Després del sorteig, ja es pot consultar a cocuments adjunts l'acta del sorteig i també la llista amb l'alumnat admès i la tria d'instruments. 

 

 

1.- PREINSCRIPCIÓ

 

L'Escola Municipal de Música d'Olesa farà la presincripció per al curs 2020-2021 del 15 al 30 de juny.

 

En el context social actual, degut a l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

 

1.1 Alumnes nous

 

Cal formalitzar, de manera general, la sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica  a través de:

 • la seu electrònica de l’Ajuntament: – tràmits – tràmits freqüents – instància general. Adjuntar instància preinscripció descarregada prèviament. 

           S'ha de descarregar la sol·licitud, emplenar i signar i enviar telemàticament. Cal tenir signatura electrònica.

 • mitjançant correu electrònic oficial de l’Escola de Música: escolamusica@olesademontserrat.cat
  • Descarregar la sol·licitud del web de l’Ajuntament, i enviar-la emplenada i signada juntament amb el NIF/NIE, o altra documentació identificativa escanejada o fotografiada a l’adreça oficial de correu electrònic de l’Escola de Música.
  • Atenció al calendari perquè per correu electrònic el termini acaba l’últim dia però fins a les 15 h.
  • L’escola ha de respondre amb un correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

El model de sol·licitud de preinscripció es troba a disposició als documents adjunts per poder-lo descarregar, omplir i guardar. S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil.

 

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment amb cita prèvia a:

 • Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) de l’Ajuntament
  • En aquest cas, s’haurà de demanar la cita prèvia utilitzant el telèfon de l’ajuntament (93 778 00 50), o la pagina web https://citaprevia.olesademontserrat.cat/olesademontserrat/#nbb
  • En el calendari es determinen uns dies concrets i uns horaris d’atenció presencial que tindran en compte totes les mesures de protecció indicades per les autoritats sanitàries.
  • Al final de document hi ha les recomanacions sanitàries a tenir en compte per l’atenció presencial. 

1.2 Alumnes vigents

 

Cal la confirmació de la continuïtat de la plaça i /o sol·licitud de canvis i modificacions o baixes dels alumnes vigents per al proper curs, en les mateixes dates de la preinscripció a través de:

 • Telemàticament: a través de la plataforma Gwido (aplicació que fa servir l’escola)
 • Mitjançant correu electrònic oficial de l’Escola de Música. escolamusica@olesademontserrat.cat

Atenció al calendari perquè per correu electrònic el termini acaba l’últim dia però fins a les 15 h.

 • Presencialment amb cita prèvia: Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) de l’Ajuntament
  • En aquest cas s’haurà de demanar la cita prèvia utilitzant el telèfon de l’ajuntament (93 778 00 50), o la pagina web https://citaprevia.olesademontserrat.cat/olesademontserrat/#nbb
  • En el calendari es determinen uns dies concrets i uns horaris d’atenció presencial que tindran en compte totes les mesures de protecció indicades per les autoritats sanitàries.
  • Al final de document hi ha les recomanacions sanitàries a tenir en compte per l’atenció presencial.

Els alumnes vigents que trien instrument per primer cop (alumnes actuals de Música i Moviment 1), Hauran de seguir el mateix procediment que els alumnes nous (Veure punt 1.1)

 

2.- MATRICULA

 

Tant els alumnes nous com els vigents hauran de formalitzar la matrícula i presentar la documentació que l’acompanya.

Una vegada l’alumne/a ha estat admès, des de la secretaria de l’Escola es genera un document de matrícula que s’enviarà al correu electrònic indicat en el formulari de preinscripció a l’alumne/a o a la família, si és menor d’edat.

El document de matrícula s’ha de presentar signat acompanyat de la següent documentació:

 • Model de domiciliació bancaria signat, si s’escau
 • Sol·licitud de beneficis fiscal, si s’escau

De forma general aquests documents es presentaran de forma telemàtica a través de:

 • la seu electrònica de l’Ajuntament: tràmits – tràmits freqüents – instància general.

De manera excepcional, per als casos en què l’alumne/a o la família no pugui fer el tràmit telemàticament, aquest es podrà presentar presencialment  amb cita prèvia a:

 • Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) de l’Ajuntament
  • En aquest cas, s’haurà de demanar la cita prèvia utilitzant el telèfon de l’ajuntament (93 778 00 50), o la pagina web https://citaprevia.olesademontserrat.cat/olesademontserrat/#nbb
  • En el calendari es determinen uns dies concrets i uns horaris d’atenció presencial que tindran en compte totes les mesures de protecció indicades per les autoritats sanitàries.

MESURES SANITARIES DE PREVENCIÓ DEL COVI-19 A TENIR EN COMPTE PER  L’ATENCIÓ PRESENCIAL

 

L’atenció presencial sempre amb cita prèvia i es farà de la següent forma:

 • ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
 • s’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que sigui necessari també han de portar el seu propi bolígraf
 • portar mascareta
 • no han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

MÉS INFORMACIÓ I DADES DE CONTACTE

 

Als documents adjunts trobareu tota la informació concreta referida a la preinscripció: sol·licitud, calendari, l’oferta educativa i les places que s’ofereixen, així com les quotes, el projecte educatiu... i totes aquelles informacions importants com són unes jornades de portes obertes virtuals, ja que enguany no s’han pogut fer de forma presencial.

 

També hi trobareu la sol·licitud de preinscripció per als alumnes nous.

 

Les llistes d’alumnes admesos es publicaran al web de forma anonimitzada en les dates que figuren al calendari.

 

Les consultes es poden adreçar a la secretaria de l’Escola Municipal de Música mitjançant el correu electrònic o per telèfon en l’horari d’atenció al públic:

 

Telèfon: 93 778 0050 ext 3111

Horaris: de dilluns a divendres de 17 a 20 h

Correu electrònic: escolamusica@olesademontserrat.cat

 


 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional